'Blik in de toekomst: 2020'

Gewenst in 2020: PGO met een gebruiksvriendelijk privacy-dashboard

01/10/18


1 juli 2020 is een belangrijke datum. Vanaf die dag moeten patiënten in staat zijn om aan te geven wie hun gegevens mag inzien. Het gaat dan om gegevens die door een zorginstelling (arts, apotheek of fysiotherapeut) aan andere zorgaanbieders beschikbaar worden gesteld.

Hoe regel je zoiets?
Vanaf dat moment hebben patiënten dus meer controle over wie er toegang heeft tot hun medische gegevens. Daarbij krijgen ze meer regie over de gegevens die zorgaanbieders aan derde partijen beschikbaar willen stellen. Op papier klinkt dat natuurlijk goed, maar hoe regel je zoiets in de praktijk? Hoe zorg je ervoor dat het systeem zo veilig en gebruiksvriendelijk is dat patiënten begrijpen welke keuzemogelijkheden ze hebben? Dat zijn vragen waar we ons als PI.lab mee bezighouden.

RESPECT4U
Het PI.lab is een samenwerking tussen de Radboud Universiteit, Tilburg University en TNO. Samen buigen we ons over privacyvraagstukken. En ik doe dat namens TNO. De laatste jaren hebben we ons intensief beziggehouden met de uitdagingen die de AVG aan organisaties stelt. Omdat het een complex onderwerp is, hebben we alle privacy-principes en de benodigde acties in één overzichtelijk model samengevat: RESPECT4U.

Meer grip op privacy
De invoering van de PGO juichen we als PI.lab toe. Het past in de trend dat patiënten meer regie krijgen over hun eigen zorgproces. De medische wereld wordt steeds ingewikkelder. Er is grote behoefte aan transparantie in de medische informatie. Een PGO kan die transparantie ondersteunen.

Pilots privacy-dashboard
Voor patiënten is de PGO een toegangspoort naar hun medische gegevens. En via die portal hebben ze ook de mogelijkheid om controle uit te oefenen. Wij noemen dat 'informed control'. En dat is een belangrijk punt. Daarbij is het wel zaak om de portal zo in te richten dat iedereen ermee overweg kan. Als PI.lab zijn we dan ook bij verschillende pilots betrokken, bijvoorbeeld in Noord-Holland-Noord en in Rotterdam en omstreken. Tijdens die pilots ontwikkelen we samen met ziekenhuizen, zorgorganisaties en patiënten een privacy-dashboard. Zo kunnen patiënten straks in hun PGO op een makkelijke manier aangeven welke informatie ze aan welke partij beschikbaar willen stellen. De grote uitdaging is nu om op basis van de privacy-principes van RESPECT4U een dashboard te realiseren waar alle betrokken partijen mee uit de voeten kunnen. We hebben nog tot 1 juli 2020 de tijd om dat voor elkaar te krijgen. Echt een belangrijke datum. De klok tikt dus.

Meer weten over RESPECT4U? Een TNO-publicatie over dat project kunt u hier downloaden.

Andere blogs

'Van wie het medisch dossier is? Van mij!'

Ineke Hazelzet houdt niet van etiketten. Ze wil niet als patiënt gezien worden, maar als mens. Daarbij hecht ze veel waarde aan haar privacy, en voert graag zelf de regie over haar medisch dossier. Als lid van het Patiënt Expertise Team van Ikone heeft ze een goed platform gevonden om dit onder de aandacht van de zorgwereld te brengen. Een uitgesproken blog van een mondige ervaringsdeskundige.

lees deze blog


'Waarom hackers zo blij zijn met medische dossiers?'

Maria Genova heeft zich als schrijver en onderzoeksjournalist verdiept in het thema cybersecurity. Ze heeft daar ook een boek over geschreven: 'Komt een vrouw bij de h@cker'. Wie dat boek leest, kijkt daarna heel anders naar zijn computer. Vanwege haar kennis over het onderwerp en haar vermogen om het laagdrempelig uit te leggen, wordt Maria regelmatig uitgenodigd om lezingen te geven. Zo ook binnen de zorgwereld.

lees deze blog


'De uitdaging: privacy compliant worden én blijven'

Je wordt als organisatie niet zomaar privacy compliant. Daar is een ingrijpende cultuurverandering voor nodig. En technische en organisatorische maatregelen. Servers, hardware, beveiligingssystemen, werkwijzen: dat moest allemaal geïnventariseerd, geanalyseerd en waar nodig aangepast worden. Zoiets kost tijd. Veel tijd.

lees deze blog


Altijd afsluiten die computer, altijd!

Wat merk je in je dagelijkse werk van de komst van de AVG? We vroegen Ans Tonen-Kusters om daar een blog aan te wijden. Zij is afdelingshoofd medische psychologie bij het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Daarnaast is ze als diëtist werkzaam bij het Maasziekenhuis.

lees deze blog


AVG in de praktijk: 4 stellingen

Privacygevoelige gegevens moeten beter beschermd worden. Met die stelling zullen weinig zorgverleners het oneens zijn. Maar welke impact heeft de AVG op de dagelijkse praktijk? Dat is vaak een heel ander verhaal. Daarom: vier prikkelende stellingen over privacy-bewust werken aan Gerrinde ten Brink-Kamperman, continentie- en O&G-verpleegkundige bij het Albert Schweitzer ziekenhuis.

lees deze blog


Zorgaanbieders moeten hun patiënten helemaal niet vragen of ze belangrijke informatie mogen delen

Om veilige zorg te kunnen verlenen, is het essentieel dat zorgaanbieders patiëntinformatie met elkaar uitwisselen. Het is zelfs hun plicht om dat te doen. Maar op de een of andere manier zijn veel zorgverleners sinds de invoering van de AVG in de veronderstelling dat ze een handtekening van de patiënt nodig hebben om informatie met andere betrokken zorgverleners te kunnen delen. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Levensgevaarlijke situaties zelfs.

lees deze blog

"Cheyenne verliest wel eens ongewenst druppels urine"