Sinds 2008 is in de Zorgverzekeringswet vastgelegd dat patiënten recht hebben op “de meest adequate functionerende oplossing voor hun hulpmiddelenvraag”. Deze zogenaamde ‘functiegerichte aanspraak’ betekent dat het functioneringsprobleem van een patiënt centraal staat. Oftewel: een ziekte, stoornis of beperking moet de reden zijn voor het aangevraagde hulpmiddel . Er wordt dan ook gekeken wat het functioneringsprobleem is en met welke hulpmiddelen je weer optimaal kan functioneren. Je krijgt medische hulpmiddelen vanuit het basispakket van je zorgverzekering vergoed.

Verplicht eigen risico bij gebruik van zorg
Voor iedere verzekerde van 18 jaar en ouder geldt een wettelijk verplicht eigen risico. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. In 2022 is dit € 385. Daar bovenop is het toegestaan om een vrijwillig eigen risico te nemen. Je kunt meestal kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100, € 200, € 300, € 400 of
€ 500. Je totale eigen risico kan in 2022 dus oplopen tot maximaal
€ 885. Het gebruik van medische hulpmiddelenzorg gaat ten koste van je eigen risico. Je betaalt dus in eerste instantie zélf de kosten, tot het volledige bedrag van het eigen risico is bereikt. Daarna worden de zorgkosten door je zorgverzekeraar vergoed.

Overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en leveranciers
MediReva heeft overeenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars. In deze overeenkomsten staan alle eisen en voorwaarden, met betrekking tot het verlenen van de hulpmiddelenzorg.

De zorgverzekeraar kan per polis bepaalde eisen stellen aan de te vergoeden producten of zorgverleners. We raden je dan ook aan om altijd goed de poliswaarden van je zorgverzekering door te lezen.

Vergoedingen medische hulpmiddelen per categorie
In het basispakket van de zorgverzekering geldt een vergoeding voor een groot aantal hulpmiddelen.

Zorgverzekeraars en declaratietarieven
Zorgverzekeraars hanteren drie declaratietarieven om leveranciers te betalen voor de door hen geleverde hulpmiddelen:

Zorgverzekering en het wettelijk kader
De medisch noodzakelijke zorg uit de Zorgverzekeringswet heeft de overheid vastgelegd in het zorgpakket. Welke zorg dit precies is, werken de verzekeraars uit in de zorgpolis. De soort polis bepaalt of de verzekerde zelf een zorgverlener mag kiezen. Voor het gebruik van zorg geldt een wettelijk verplicht eigen risico. In sommige gevallen moet de verzekerde een eigen bijdrage betalen.

Lees hier meer over de zorgverzekering en het wettelijk kader.

Aanvraagformulieren machtiging

Bijna al onze producten worden vanuit de basisverzekering volledig vergoed. Hiervoor hebben we een ‘Aanvraagmachtiging hulpmiddelen’ van diëtist of arts nodig.

Onderstaand vind je de links naar de aanvraagformulieren machtiging: