MediReva heeft een sponsorbeleid dat gebaseerd is op commercieel zaken doen, maatschappelijke relevantie én tegelijkertijd sociale verantwoordelijkheid nemen voor mens en zorg.

Sponsoringsprojecten moeten aansluiten bij de sector waarin wij actief zijn. Een project maakt kans op sponsoring als het voldoet aan de gestelde sponsorcriteria.

Sponsorcriteria

 • De sponsoractie houdt zich bezig met het (structureel) verbeteren van medische zorg en/of patiëntenzorg
 • De sponsoractie moet aansluiten bij de sector waarin MediReva actief is
 • De sponsoractie heeft raakvlakken met de doelgroep van MediReva
 • De sponsoractie moet passen bij de visie en waarden van MediReva
 • De sponsoractie moet neutraal zijn op politiek en levensbeschouwelijk vlak
 • Het imago van het goede doel moet aansluiten bij de uitgangspunten van MediReva
 • Het te sponsoren doel moet passen binnen het budget van MediReva

Voldoet jouw actie aan bovenstaande criteria? Dan kom je misschien in aanmerking voor sponsoring. De sponsoraanvraag moet dan wel de volgende informatie bevatten:

 • Naam, adres en doelstelling van de aanvragende organisatie
 • Omschrijving en doelstelling van de sponsoractie (sponsorbedrag, startdatum)
 • Reden waarom MediReva een geschikte sponsor is voor dit project
 • Eventuele tegenprestatie

Alleen als jouw aanvraag voldoet aan bovenstaande criteria van het sponsorbeleid, nemen wij je aanvraag in behandeling. Je kunt een sponsoraanvraag e-mailen o.v.v. Sponsorverzoek naar marketing@medireva.nl.