Wat is een privacyverklaring?
MediReva beschermt jouw privacy en dat betekent niet alleen dat jouw persoonsgegevens goed worden beveiligd, maar ook dat jij als klant duidelijk inzicht hebt in wat wij ermee doen. In deze privacyverklaring wordt dat nader uitgelegd.

Van wie is deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring is van:

MediReva B.V.
Gevestigd aan de Weerhuisweg 4, 6226 NC Maastricht
KVK-nummer: 59610360

Wij zijn verantwoordelijk voor het rechtmatig en veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. We hebben daarom een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd en bij punt 6 van deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke maatregelen dit zijn.

Externe controles – Wij laten jaarlijks door een extern bureau controles uitvoeren waarbij wordt gecontroleerd of datgene wat wij beloven ook daadwerkelijk wordt gedaan.

Welke persoonsgegevens worden door MediReva verwerkt?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen zoals de koerier of de zorgverzekeraar.

MediReva verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens om je identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld jouw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats, burgerservicenummer of inloggegevens. Naast het vaststellen van je identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact te kunnen onderhouden.

Medische gegevens – Wij verwerken enkel medische persoonsgegevens die nodig zijn om hulpmiddelen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren en hebben we gegevens nodig om bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren.

Orders – Wij houden bij welke producten of diensten je hebt afgenomen.

Gegevens zorgverzekeraar – Wij weten bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent.

Financiële gegevens – Wij verwerken je financiële gegevens als je ervoor kiest zelf te declareren bij de zorgverzekeraar. In dergelijke gevallen ontvang je een factuur van MediReva.

MediReva bewaart bepaalde persoonsgegevens niet langer dan 20 jaar nadat je je laatste bestelling hebt geplaatst/ontvangen. Dit is alleen van toepassing op gegevens die gekoppeld zijn aan medische gegevens. Op andere persoonsgegevens kunnen andere wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen van toepassing zijn die korter zijn.

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens gebruikt?
Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van je uitdrukkelijke toestemming of door een overeenkomst die je met ons hebt of met een voorschrijver (instantie die je naar MediReva heeft doorgestuurd). Houd er rekening mee dat het ontvangen van zorg of het bestellen van hulpmiddelen wordt gezien als een mondelinge overeenkomst.

Je persoonsgegevens, zoals omschreven onder het vorige punt 2, worden door ons gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

Advies bij de keuze van hulpmiddelen – Wij vinden het belangrijk dat je het hulpmiddel krijgt dat zo goed mogelijk past bij je situatie. Om het hulpmiddel zo goed mogelijk af te stemmen op je behoeften maken wij gebruik van je persoonsgegevens.

Advies gebruik van hulpmiddelen – Het gaat er uiteindelijk om dat het hulpmiddel dat je gebruikt zo goed mogelijk zijn werk doet. Wij verwerken de persoonsgegevens om samen met jou vast te stellen of een hulpmiddel voldoet aan jouw wensen. Dit kan plaats vinden op basis van telefonische ondersteuning maar het kan ook voorkomen dat een bezoek bij jou aan huis nodig is of dat jij MediReva bezoekt.

Levering van uw hulpmiddelen – De medische hulpmiddelen worden in de meeste gevallen via PostNL bij jou bezorgd. Wij gebruiken je persoonsgegevens om je bestelling zo spoedig mogelijk op het correcte adres te bezorgen en indien gewenst je te informeren over de status van je bestelling.

Het verstrekken van informatie – Altijd handig en soms noodzakelijk. Van tijd tot tijd sturen wij je informatie over onze producten en de organisatie. Bij het eerste contact met ons wordt je gevraagd welke informatie je wel of niet wilt ontvangen. Je kunt je later altijd afmelden voor informatieve e-mails door op “unsubscribe” te klikken. Indien je je wilt afmelden voor schriftelijke informatie dan kun je altijd contact opnemen met de MediReva klantenservice: 043 – 3690 820.

Declareren bij de zorgverzekeraar – Indien de declaratie van jouw hulpmiddelen richting de zorgverzekeraar via ons verloopt stellen wij de noodzakelijke persoonsgegevens ter beschikking aan de betreffende zorgverzekeraar. Houd er rekening mee dat indien je zelf declareert je ook verplicht bent deze gegevens te verstrekken.

Tevredenheidsonderzoek – Wij voeren regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit. De gegevens die hierbij worden verzameld worden enkel gebruikt om onze kwaliteit te verbeteren. Je bepaalt natuurlijk zelf of je wel of niet aan een dergelijk onderzoek wilt deelnemen.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?

Voorschrijvers – Je bent natuurlijk niet zomaar bij ons terechtgekomen. Vaak ben je doorverwezen door een arts of een zorginstelling. Het is natuurlijk belangrijk dat de voorschrijver op de hoogte wordt gehouden of het gebruik van het hulpmiddel het gewenste resultaat heeft en of er eventueel complicaties optreden. In dit kader kan het zijn dat wij persoonsgegevens terugkoppelen naar de betreffende voorschrijver.

Zorgverzekeraars – Indien de declaratie van jouw hulpmiddelen richting de zorgverzekeraar via ons verloopt stellen wij de noodzakelijke persoonsgegevens ter beschikking aan de betreffende zorgverzekeraar. Houd er rekening mee dat indien je zelf declareert je ook verplicht bent deze gegevens te verstrekken.

Koeriersbedrijven – Voor het bezorgen van je bestelling maken wij gebruik van PostNL en koeriersbedrijven. Met deze bedrijven worden enkel je adresgegevens gedeeld. Indien je hebt aangegeven dat je op de hoogte wilt worden gehouden over de status van jouw bestelling via “track & trace” (online bijhouden waar je pakket zich bevindt) wordt hiertoe ook je e-mailadres gedeeld. Deze organisaties gebruiken je gegevens voor het leveren van de bestelling.

Leveranciers – Wij delen je gegevens nooit met leveranciers van medische hulpmiddelen, tenzij jij snel een hulpmiddel nodig hebt dat bij ons niet op voorraad is. In dat geval kan er voor gekozen worden dat het hulpmiddel direct vanuit de leverancier wordt bezorgd aan jouw adres. Hierbij worden alleen je NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) gedeeld.
Leveranciers gebruiken de gegevens die ze van ons hebben ontvangen enkel voor het sturen van hulpmiddelen, niet voor het sturen van reclame of voor andere doeleinden.

Geanonimiseerde (patiënt en/of andere bijzondere persoons-) die derhalve niet (meer) tot individuele personen herleidbaar zijn, kunnen voor (commerciële) analytische, statistische of historische doeleinden aan derden worden verstrekt, al dan niet tegen (financiële) vergoeding. Anonimisering geschiedt met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend beperkt tot de AVG en/of WGBO en/of gepubliceerde richtsnoeren daaromtrent afkomstig van instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Extra opmerking betreffende de bestelApp

In de bestelApp (Android en iOS) is het mogelijk om een profielfoto toe te voegen. Deze foto wordt binnen de bestelApp opgeslagen. Deze foto wordt alleen binnen de bestelApp gebruikt en is alleen door de gebruiker te zien. Deze foto is door niemand anders te zien en wordt ook met niemand gedeeld.

Privacy statement medewerkers en sollicitanten van MediReva B.V

MediReva is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, kandidaten, flexwerkers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) hieraan stelt. Meer informatie vind je in het Privacy statement medewerkers en sollicitanten van MediReva B.V

Welke maatregelen heeft MediReva getroffen om mijn gegevens te beschermen en hoe lang bewaart MediReva mijn gegevens?
Om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen hebben wij een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:

Technische maatregelen – Alle middelen en systemen die door ons worden ingezet bij het verwerken van je persoonsgegevens zijn zo ingericht dat jouw privacy optimaal wordt gewaarborgd.

Organisatorische maatregelen – Alle onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken worden regelmatig getraind op gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met je gegevens om volgens vastgelegde processen.

Wij vragen je begrip – Om jouw privacy te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de juiste persoon te maken hebben. Indien je contact met ons opneemt controleren wij je identiteit. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderdeel van dit controleproces kan zijn dat wij je een aantal vragen stellen.

Bewaartermijn – Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hierbij geldt voor MediReva in sommige gevallen een maximale bewaartermijn van 20 jaar nadat je je laatste bestelling hebt geplaatst. De bewaartermijnen verschillen echter ook per verwerking. Na deze termijnen worden je klantgegevens uit de systemen verwijderd.

Datalekken – Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van je gegevens dan melden wij dat waar nodig aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben nemen we ook direct contact met je op.

Externe controles – Wij laten jaarlijks controles uitvoeren door een extern bureau. Hierbij wordt gecontroleerd of datgene wat in deze privacyverklaring wordt beloofd ook door ons wordt gedaan.

Help ons mee – Ondanks alle maatregelen die wij hebben genomen om je gegevens en privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een datalek ontstaat. Mocht je het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als je ons dit laat weten.

Wat zijn mijn rechten? Wat kan ik opvragen, terugdraaien, wijzigen of laten verwijderen?

Recht op inzage: Je hebt het recht om op te vragen welke gegevens MediReva van jou heeft opgeslagen. Je dient je aanvraag schriftelijk te doen of via e-mail:

Schriftelijk:

MediReva
Afdeling Klantenservice
Weerhuisweg 4
6226 NC Maastricht

E-mail: privacy@medireva.nl

MediReva stuurt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk naar jou toe. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. MediReva brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Recht op wijziging: Naar aanleiding van de stukken die wij je toesturen kun je aangeven dat bepaalde gegevens dienen te worden gewijzigd. Je dient dus altijd eerst een verzoek tot inzage te sturen.

Recht op verwijderen: Ook kun je aangeven dat wij jouw gegevens dient te verwijderen. Daarbij moet je er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht.

Recht klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: Binnen Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Heb je ondersteuning nodig bij het uitvoeren van één van de bovenstaande processen? Neem dan contact op met de MediReva klantenservice, nummer 043 – 3690 820. Onze privacy professionals staan je altijd graag te woord.

Bij wie kan ik terecht met vragen over privacy?

Schriftelijk:

MediReva
Afdeling Klantenservice
Weerhuisweg 4
6226 NC Maastricht

E-mail: privacy@medireva.nl

Telefonisch: 043 – 3690 820
Telefonisch vanuit het buitenland: +31 43 3690 820
(Beide nummers zijn te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur)

Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe MediReva met je privacy omgaat?
Heb je klachten over hoe MediReva met je persoonsgegevens omgaat? Dan kun je je richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming:

E-mail: privacy@medireva.nl

Is je klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt je jouw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring is aangepast op 27-03-2024. Het kan zijn dat MediReva deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook wij als organisatie.

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Websites gebruiken cookies om de gebruikers te helpen om efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website mogen zonder uw toestemming geplaatst worden. Alle andere cookies moeten worden goedgekeurd voordat ze in de browser kunnen worden geplaatst.

Strikt noodzakelijk.
Strikt noodzakelijke cookies maken de kernfunctionaliteiten van de website mogelijk, zoals gebruikersaanmelding en accountbeheer. De website kan niet goed worden gebruikt zonder de strikt noodzakelijke cookies.

Prestatie.
Prestatiecookies worden gebruikt om te zien hoe bezoekers de website gebruiken, bijv. analytische cookies. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om een bepaalde bezoeker direct te identificeren.

Targeting.
Targeting cookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te identificeren, bijv. websites die inhoudspartners zijn, of deel uitmaken van bannernetwerken. Deze cookies kunnen door bedrijven worden gebruikt om een profiel te creëren van de interesses van de bezoeker of om relevante advertenties op andere websites weer te geven.

Functioneel.
Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden, bijv. taal, tijdzone en verbeterde inhoud.

Niet-geclassificeerd.
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die niet tot een andere categorie behoren of die momenteel worden gecategoriseerd.