1. Wat is een privacyverklaring?

MediReva beschermt jouw privacy. Privacybescherming betekent niet alleen dat jouw gegevens goed worden beveiligd maar ook dat jij als klant duidelijk inzicht hebt in wat MediReva met jouw gegevens doet. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe dat zit op basis van een aantal vragen die worden beantwoord:

  • Wie is MediReva?
  • Welke gegevens gebruikt MediReva van mij?
  • Voor welke doeleinden gebruikt MediReva mijn gegevens?
  • Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?
  • Welke maatregelen heeft MediReva getroffen om mijn gegevens te beschermen?
  • Hoelang bewaart MediReva mijn gegevens?
  • Ik heb me bedacht. Wat kan ik nog terugdraaien?
  • Waar kan ik terecht met eventuele klachten of opmerkingen over privacy en MediReva?

Privacybescherming. Ons motto is eenvoudig. Zeg wat je doet en doe wat je zegt!

2. Van wie is deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van MediReva B.V.
Gevestigd aan de Weerhuisweg 4, 6226 NC Maastricht.

MediReva B.V. is verantwoordelijk voor het rechtmatig verwerken van jouw persoonsgegevens. MediReva heeft hiertoe een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd, waarvan deze privacyverklaring er één is. In punt 6 van deze privacyverklaring wordt verder uitgelegd welke maatregelen MediReva heeft getroffen om jouw gegevens en jouw privacy te beschermen.

Externe controles – MediReva laat jaarlijks controles uitvoeren door een extern bureau. Hierbij wordt gecontroleerd of datgene wat in deze privacyverklaring wordt beloofd (zeg wat je doet) ook door MediReva daadwerkelijk wordt gedaan (doe wat je zegt). Deze controles worden uitgevoerd door Privacy Connect B.V.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen zoals de koerier of de zorgverzekeraar. MediReva verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van jou:

Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om jouw identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld jouw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats of burgerservicenummer. Naast het vaststellen van jouw identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met jou te kunnen onderhouden.

Medische gegevens – MediReva verwerkt enkel medische persoonsgegevens die nodig zijn om hulpmiddelen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren. Ook gegevens die nodig zijn om bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren worden verwerkt.

Orders – MediReva houdt bij welke producten of diensten jij hebt afgenomen.

Gegevens zorgverzekeraar – MediReva houdt bij bij welke zorgverzekeraar jij verzekerd bent.

Financiële gegevens – MediReva verwerkt financiële gegevens van jou indien jij ervoor kiest zelf te declareren bij de zorgverzekeraar. In dergelijke gevallen ontvang je een factuur van MediReva.

MediReva bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar nadat jij jouw laatste bestelling hebt geplaatst/ontvangen.

4. Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

MediReva verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die jij met MediReva of met een voorschrijver (instantie die jou naar MediReva heeft doorgestuurd) bent aangegaan. Houd er rekening mee dat het ontvangen van zorg of het bestellen van hulpmiddelen wordt gezien als een mondelinge overeenkomst.

Jouw persoonsgegevens, zoals omschreven onder het vorige punt 3, worden door MediReva enkel gebruikt voor de onderstaande doeleinden:

Advies bij de keuze van hulpmiddelen – MediReva hecht er belang aan dat jij het hulpmiddel krijgt dat zo goed mogelijk past bij jou en jouw situatie. Om het hulpmiddel zo goed mogelijk af te stemmen op jouw behoeften maakt MediReva gebruik van jouw persoonsgegevens.

Advies gebruik van hulpmiddelen – Het gaat er uiteindelijk om dat het hulpmiddel dat jij gebruikt zo goed mogelijk zijn werk doet. MediReva verwerkt persoonsgegevens om samen met jou vast te stellen of een hulpmiddel voldoet aan jouw wensen. Dit kan plaats vinden op basis van telefonische ondersteuning maar het kan ook voorkomen dat een bezoek bij jou aan huis nodig is of dat jij MediReva bezoekt.

Levering van jouw hulpmiddelen – Jouw medische hulpmiddelen worden in de meeste gevallen via PostNL bij jou bezorgd. MediReva gebruikt jouw persoonsgegevens om jouw bestelling zo spoedig mogelijk op het correcte adres te bezorgen en indien gewenstje te informeren over de status van jouw bestelling.

Service en aanpassingen Indien je een technisch hulpmiddel van MediReva gebruikt kan het zijn dat het hulpmiddel van tijd tot tijd een servicebeurt nodig heeft. Ook kan het voorkomen dat jouw situatie verandert waardoor een hulpmiddel dient te worden aangepast. MediReva houdt bij welk onderhoud en welke aanpassingen aan jouw hulpmiddel zijn of worden doorgevoerd.

Het verstrekken van informatie – Altijd handig en soms noodzakelijk. Van tijd tot tijd stuurt MediReva jou informatie over haar producten en de organisatie. Bij het eerste contact met MediReva wordt jou gevraagd welke informatie je wel of niet wilt ontvangen. Jij kunt je altijd afmelden voor informatieve e-mails door op “unsubscribe” te klikken. Indien jij je wilt afmelden voor schriftelijke informatie dan kun je altijd contact opnemen met de MediReva klantenservice: 0800 – 0 201 201.

Declareren bij de zorgverzekeraar – Indien de declaratie van jouw hulpmiddelen richting de zorgverzekeraar via MediReva verloopt stelt MediReva de noodzakelijke persoonsgegevens ter beschikking aan de betreffende zorgverzekeraar. Houd er rekening mee dat indien je zelf declareert je ook verplicht bent deze gegevens te verstrekken.

Tevredenheidsonderzoek – MediReva voert regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit. De gegevens die hierbij worden verzameld worden enkel gebruikt om onze kwaliteit te verbeteren. Je bepaalt natuurlijk zelf of je wel of niet aan een dergelijk onderzoek wilt deelnemen.

5. Met wie delen wij jouw gegevens?

Voorschrijvers – Jij bent natuurlijk niet zomaar bij MediReva terecht gekomen. Vaak ben je doorverwezen door een arts of een zorginstelling. Het is natuurlijk belangrijk dat de voorschrijver op de hoogte wordt gehouden of het gebruik van het hulpmiddel het gewenste resultaat heeft en of er eventueel complicaties optreden. In dit kader kan het zijn dat MediReva persoonsgegevens terugkoppelt naar de betreffende voorschrijver.

Zorgverzekeraars – Indien de declaratie van jouw hulpmiddelen richting de zorgverzekeraar via MediReva verloopt stelt MediReva de noodzakelijke persoonsgegevens ter beschikking aan de betreffende zorgverzekeraar. Houd er rekening mee dat indien je zelf declareert je ook verplicht bent deze gegevens te verstrekken.

Leveranciers – MediReva deelt jouw gegevens nooit met leveranciers van medische hulpmiddelen, tenzij jij snel een hulpmiddel nodig hebt dat bij MediReva niet op voorraad is. In dat geval kan er voor gekozen worden dat het hulpmiddel direct vanuit de leverancier wordt bezorgd aan jouw adres.

Leveranciers gebruiken jouw persoonsgegevens enkel voor het sturen van hulpmiddelen, nooit voor het sturen van reclame of andere doeleinden. In dergelijke gevallen worden alleen jouw NAW-gegevens gedeeld.

Koerierbedrijven – Voor het bezorgen van jouw bestelling maakt MediReva gebruik van PostNL en koerierbedrijven. Met deze bedrijven worden enkel jouw adresgegevens gedeeld. Indien je hebt aangegeven dat je op de hoogte wilt worden gehouden over de status van jouw bestelling via “track & trace” (online bijhouden waar je pakket zich bevindt) wordt hiertoe ook jouw e-mail gedeeld. Deze organisaties gebruiken jouw gegevens voor het leveren van jouw bestelling.

6. Hoe beschermen wij jouw gegevens en jouw privacy?

Om de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen heeft MediReva een aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd:

Technische maatregelen – Alle middelen en systemen die binnen MediReva worden ingezet bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn zo ingericht dat jouw privacy optimaal wordt gewaarborgd.

Organisatorische maatregelen – Alle medewerkers die binnen MediReva persoonsgegevens verwerken worden regelmatig getraind op gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met jouw gegevens om volgens vastgelegde processen.

Wij vragen jouw begrip – Om jouw privacy te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de juiste persoon te maken hebben. Indien jij contact met ons opneemt controleren wij jouw identiteit. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderdeel van dit controleproces kan zijn dat wij jou een aantal vragen stellen.

Bewaartermijn – MediReva bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Hierbij geldt voor MediReva een termijn van 10 jaar nadat jij jouw laatste bestelling hebt geplaatst. Na deze termijn worden jouw klantgegevens uit de systemen van MediReva verwijderd.

Datalekken – Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van jouw gegevens dan melden wij dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben nemen we ook direct met jou contact op.

Externe controles – MediReva laat jaarlijks controles uitvoeren door een extern bureau. Hierbij wordt gecontroleerd of datgene wat in deze privacyverklaring wordt beloofd ook door MediReva daadwerkelijk wordt gedaan.

Help ons mee – Ondanks alle maatregelen die MediReva heeft genomen om jouw gegevens en jouw privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een datalek ontstaat. Mocht jij het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als je ons dit laat weten.

7. Gebruik maken van jouw rechten?

Recht op inzage: Jij hebt het recht om op te vragen welke gegevens MediReva van jou heeft opgeslagen. Jij dient jouw aanvraag schriftelijk te doen of via e-mail:

Schriftelijk: MediReva
Afdeling Klantenservice
Weerhuisweg 4
6226 NC Maastricht
E-mail: mijnprivacy@medireva.nl

MediReva stuurt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk naar je toe. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. MediReva brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Recht op wijziging: Naar aanleiding van de stukken die MediReva je toestuurt kun je aangeven dat bepaalde gegevens dienen te worden gewijzigd. Je dient dus altijd eerst een verzoek tot inzage te sturen.

Recht op verwijderen: Ook kun je aangeven dat MediReva jouw gegevens dient te verwijderen. Daarbij moet je er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht.

Recht klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: Binnen Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Heb je ondersteuning nodig bij het uitvoeren van één van de bovenstaande processen? Neem dan contact op met de MediReva klantenservice, nummer 0800 – 0 201 201. Onze privacy professionals staan jou altijd graag te woord.

8. Bij wie kun je terecht met vragen over privacy?

Schriftelijk: MediReva
Afdeling Klantenservice
Weerhuisweg 4
6226 NC Maastricht
E-mail: mijnprivacy@medireva.nl
Telefonisch: 0800 – 0 201 201
Telefonisch vanuit het buitenland: +31 43 3690 820

(Beide nummers zijn te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur)

9. Bij wie kun je terecht met klachten over hoe MediReva met jouw privacy omgaat?

Heb je klachten over MediReva met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan kun je je richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming:

Lennart Waelen – Functionaris voor de Gegevensbescherming MediReva

Is jouw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kun je jouw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van kracht per 1 december 2017. Het kan zijn dat MediReva deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook MediReva als organisatie.

MediReva raadt jou dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacybeleid. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op de MediReva website is geplaatst.