MediReva is door de Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen (SEMH) erkend als medisch speciaalzaak. Ook onderschrijven en voldoen wij aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen van de Stichting Overleg Medische Technologie (GMH).

MediReva heeft altijd gewerkt met een geïntegreerd kwaliteitsbeleid, met als uitgangspunt continue verbetering en borging van de kwaliteit. Het resultaat van deze constante inspanning is dat wij een ISO 9001-certificaat bezitten. Dit is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en zegt in feite dat we doen wat we zeggen en visa versa.