Bij MediReva vinden we het belangrijk om maatschappelijk bewust te zijn in de brede zin van het woord. Dat betekent dat we goed burgerschap en algemeen aanvaarde normen en waarden nastreven. Bovendien zijn we gericht op het behalen van een redelijk rendement op het geïnvesteerde kapitaal. Hierdoor kunnen we continuïteit waarborgen en zorgdragen voor het behoud van de werkgelegenheid.

Goed werkgeverschap

Gemotiveerde, vakbekwame en vitale medewerkers zijn voor MediReva heel belangrijk voor het realiseren van onze klantvriendelijkheid en servicegerichtheid richting klanten. Bij ons staan medewerkers op nummer 1. MediReva wil een duurzame werkgever zijn door:

  • Mensen (met een MediReva-DNA) aan te trekken, verder te ontwikkelen en te behouden.
  • Te zorgen voor een objectieve en transparante aansturing waarbij verantwoordelijkheid gegeven en genomen wordt.
  • Te zorgen dat er gestuurd wordt op basis van vertrouwen, waardoor betrokkenheid en prestaties hand in hand gaan.
  • Geen onderscheid te maken in mannen en vrouwen op het gebied van belonen en posities.

Wat MediReva van medewerkers terugvraagt is de best mogelijke invulling van ‘ons recept’ voor klantenservice. Vriendelijkheid, behulpzaamheid, productkennis, een goede mentaliteit en dito sfeer hebben we bij MediReva hoog in het vaandel staan. Deze wederzijdse samenwerking leidt tot de best mogelijke invulling van een arbeidsrelatie en dienstverlening voor onze klanten.

Social Return on Investment

Voor verschillende opleidingen biedt MediReva de mogelijkheid om binnen de organisatie werkervaring op te doen. Stagiaires worden intensief begeleid door een persoonlijke stagebegeleider. Samen wordt er gekeken hoe vorm gegeven kan worden aan leerdoelen en stageopdracht.
Als leverancier van medische hulpmiddelen, weet MediReva als geen ander hoe mensen met de juiste begeleiding gestimuleerd kunnen worden om hun eigen veerkracht te vinden. Daarom creëren we banen, leerwerkplekken en stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien werken we samen met sociale werkplaatsen bij de uitbesteding van diverse werkzaamheden.

Een beter milieu

MediReva wil zorgvuldig met de natuur en het milieu omgaan en deze zo weinig mogelijk belasten. Zo worden de afvalstromen papier/karton, PBD, monofolie, koffiedrap en GFT gescheiden. Naast het scheiden van het afval heeft MediReva aandacht voor het inkopen van recyclebare kantoorartikelen en koffiebekers. Daarnaast neemt MediReva verantwoordelijkheid voor het beperken van de CO2-emissie en het besparen van energie in haar bedrijfsvoering. Dit gebeurt door o.a. het minimaliseren van transportbewegingen, het bevorderen van papierloos werken, het plaatsen van automatische lichtschakelaars en LED-verlichting en daarnaast is een groot gedeelte van onze werklocaties voorzien van groene stroom.

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid is naast duurzaam ondernemen ook investeren in uiteenlopende maatschappelijke initiatieven. Hierbij proberen we zoveel mogelijk lokale ondernemers en verenigingen te steunen. Zo komt het fruit uit het bedrijfsrestaurant van lokale telers. Tevens sponsort MediReva vele initiatieven zoals Five 4 Five, Zweit veur Leid en vele lokale verenigingen. Dit is nog maar een kleine greep van de vele initiatieven waar MediReva aan bijdraagt.

Naast de lokale maatschappelijke betrokkenheid heeft MediReva ook aandacht voor buitenlandse initiatieven. Zo worden er jaarlijks bruikbare hulpmiddelen kosteloos aangeboden aan een project in Zuid-India.