Negatieve-druktherapie

Negatieve-druktherapie is een wondbehandelingstechniek
om wondgenezing te bevorderen. Het wordt toegepast op
acute of chronische, oppervlakkige of diepe wonden.

2297

Al onze hulpmiddelen vallen binnen de basisverzekering.

Plus ruim 50 andere zorgverzekeraars

  • Lees meer over vergoedingen, declaraties en machtigingen