Zwijg en luister

Machteld Huber, huisarts, ervaringsdeskundige en oprichter van Institute for Positive Health, beaamt de uitspraak van Paul met haar invalshoek: mensen zijn niet hun aandoening. Haar boodschap: leg de focus op de mensen zelf. Op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Terecht, daarom heeft dit in 2009 op haar verzoek geleid tot een aanpassing van de definitie van gezondheid. Het grote verschil? Van een statische definitie gericht op de gezondheidsproblemen naar een definitie die dynamisch is en waarin de mens centraal staat. Bovendien is er ruimte voor potentie. Haar definitie omvat 6 dimensies van gezondheid die de patiënten onderschrijven. Kort gezegd, 6 dimensies die staan voor een veerkrachtig en betekenisvol leven in een gezondheidsbevorderende omgeving. En dat is waar je als zorgprofessional van meerwaarde in bent. Stel jouw patiënt centraal door open vragen te stellen, zoals: ‘hoe gaat het met u?’. Zwijg en luister dan ook écht. Nieuwsgierig? Test jouw definitie van positieve gezondheid op mijnpositievegezondheid.nl.

De videopresentatie van Machteld bekijk je hier! En download hier haar presentatie tijdens ons symposium.

Zelfzorg essentieel

Diëtiste Connie Hoek en praktijkverpleegkundige Nicole de Groot werken aan het groepsprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’. Een multidisciplinair gecombineerd leefstijlprogramma van Stichting Voeding Leeft, gericht op het omkeren van diabetes type 2. Keer Diabetes2 Om helpt deelnemers hun leefstijl zo aan te passen dat zij gezond(er) kunnen worden en blijven. Het programma richt zich op de pijlers beweging, voeding, stressreductie, slaap en ontspanning, waarbij zelfzorg essentieel is. De kracht van het programma zit in de totaalaanpak en de focus op het zelf ervaren en beleven.

Download hier hun presentatie.

Zet technologie in als middel, niet als doel

Hoe ziet de zorg er over 10 jaar uit? Volgens Peter Joosten, biohacker en DIY-futurist, rooskleurig. Want als zorgprofessional word je ondersteund en aangevuld door technologieën die zorgen dat patiënten centraal blijven staan. Bovendien voorspelt hij dat hierdoor de focus verschuift naar preventie, in plaats van genezing. 5 technologieën waar je de komende 10 jaar mee in aanraking komt:

  • Big data: vanuit data beter onderbouwde keuzes kunnen maken en gedrag kunnen voorspellen.
  • Augmented, virtual & mixed reality: waardoor eigenlijk een laagje over de werkelijkheid wordt aangebracht. Zo kan een student bijvoorbeeld oefenen met het plaatsen van een katheter in een virtuele 3D-patiënt.
  • Bouwstof: denk aan het printen van 3D-organen en xenotransplantatie.
  • Kunstmatige intelligentie: (zorg)robots zijn er al (zoals, Pepper en DaVinci), maar die worden nog geavanceerder. Bovendien kun je met kunstmatige intelligentie veel data analyseren en patronen herkennen, waardoor bijvoorbeeld aan de hand van iemands (smartphone)gedrag een mogelijk depressie kan worden voorspeld.
  • Biologie: het sleutelen aan DNA. Wist je dat in 2018 de eerste baby is geboren waarbij het DNA is aangepast? Zo voorkwamen artsen dat de baby geïnfecteerd zou zijn met HIV.

Peter benadrukt dat het doel volgens hem moet blijven liggen op de zorg van de patiënt: hoe kunnen we hen met deze technologische ontwikkelingen helpen? En daar blijft de empathische zorgprofessional uiteraard een onmisbare rol in spelen.

Download hier zijn presentatie.

De patiënt als onderzoeker

Gaston Remmers vond de vloeibare voeding die hij zelf als kankerpatiënt kreeg zo vies dat hij zelf gezonde shakes ging maken. Hij voelde zich daardoor fitter én weerbaarder. Zijn boodschap: kennis van patiënten beter benutten. Volgens Gaston zijn patiënten zelf de poortwachters naar vernieuwende health producten en therapieën. Hij pleit er dan ook voor om de patiënt zelf onderzoeker te maken, want die kent zijn of haar lichaam het beste. En de gezondheidsdata die patiënten zelf verzamelen, zou je kunnen inzetten als wegwijzer. Het project MijnEigenOnderzoek is daar een goed voorbeeld van. Mensen met chronische darm- en vermoeidheidsklachten kunnen hieraan meewerken door te experimenteren met voeding en die gegevens te verzamelen en ervaringen te monitoren. Zo kunnen patiënten elkaars data inzien en daarvan leren. Zie www.mdog.nl en www.hhdc.nl voor meer informatie.

Geen pillen maar paprika

Tamara de Weijer heeft een duidelijk motto: geen pillen maar paprika. Zij helpt als onafhankelijk huisarts patiënten gezonder en fitter te worden door goed te kijken naar hun voedingspatroon en leefstijl. Als voorbeeld geeft ze een aantal blue zones in de wereld. Iets waar wij in Nederland veel van kunnen leren. Alleen al als het gaat om gezond eten: er zijn 72 namen voor suiker! Volgens Tamara is het daarom goed om de ingrediëntenlijst van producten te lezen en voedingswaardes te leren begrijpen. Tot slot geeft ze de tip mee aan diëtisten dat het belangrijk is om naast je patiënt te gaan staan en niet erboven. Alleen dan kun je samen gericht op zoek naar een oplossing voor een gezonde leefstijl.

De videopresentatie van Tamara bekijk je hier! Download hier haar presentatie

Ziekenhuis van de toekomst

Het Rijnstate ziekenhuis wil in samenwerking met Philips zoveel mogelijk zorg thuis gaan verlenen. Het doel: de kwaliteit van de zorg verbeteren en de ligduur verkorten. Volgens Mieke Zemmelink, manager zorg bij Rijnstate, kan dat bewerkstelligd worden met een virtueel zorgcentrum. Zorgverleners kunnen patiënten dan in en buiten het ziekenhuis monitoren. De voordelen hiervan zijn bijvoorbeeld het voorkomen van heropname, minder personeelsbezetting tijdens de nachtdienst en valdetectie/preventie. Een dagopname in het ziekenhuis zou mogelijk zijn met aansluitend thuisbewaking aan de hand van een BIO-sensor (thuismonitoring) zodat vitale functies op afstand kunnen worden gemonitord. Op deze manier blijven volgens Mieke de zorgkosten beheersbaar en hebben patiënten meer regie.

Download hier haar presentatie.

Collectieve burn-out in wording

Zo typeert Niek van den Adel de aanwezigen in de zaal. Hij geeft zorgprofessionals de tip om weer écht te gaan luisteren. Volgens hem overheerst de systeemwereld en zijn we teveel bezig met protocollen. Werken vanuit je gevoel en terug naar de basis is zijn devies. In de gezondheidszorg werken mensen die iets willen betekenen voor anderen, juist daar ligt dan ook de mogelijke winst. Veranderen kan volgens Niek alleen als je er zelf mee begint. Ter illustratie noemt hij een aantal taalvoorbeelden. Waarom hebben we een invalidetoilet en geen rolstoelvriendelijk toilet en waarom wachtkamers, ontvangstruimtes klinkt toch veel vriendelijker? Meer weten over Niek en zijn eigen verhaal? Lees dan het boek Crash. Hierin vertelt hij over zijn motorongeluk waardoor hij vanaf zijn 28e een dwarslaesie heeft die hem vanaf zijn borst verlamt. Als je bestelt via www.growingstories.nl krijg je met de code congres 25 procent korting.

Bekijk hier de videopresentatie van Niek! 

Foto’s van het symposium