Machteld Huber

Volgens Machteld Huber zijn mensen niet hun aandoening. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Biografie
Machteld Huber is van oorsprong huisarts. Toen ze ziek werd in het begin van haar loopbaan, ontdekte ze dat haar ervaring als patiënt veel verder strekte dan wat zij als arts ooit geleerd had. Zij deed de ervaring op dat ze haar herstel actief en positief kon beïnvloeden. Daarnaast besloot zij onderzoeker te worden op het Louis Bolk Instituut in Driebergen met als doel ‘gezondheidsbevordering’ beter op de kaart te zetten. Ze ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie en onderzocht vervolgens het draagvlak hiervoor in het domein van zorg, preventie en in de samenleving. Daarbij vond zij een groot verschil in denken over ‘gezondheid’ tussen patiënten en o.a. hun behandelaren. De brede visie van patiënten met zes dimensies van gezondheid noemde ze ‘Positieve Gezondheid’. Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid en tevens opgericht door Machteld Huber.

Connie Hoek

Vanaf 2012 werkt Connie Hoek als mede-initiatiefnemer aan het groepsprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’ met de Stichting Voeding Leeft. Van het project is een documentaire gemaakt die via de website te bekijken is (www.keerdiabetesom.nl). Door het initiatief te nemen voor groepsprojecten als deze, hoopt ze naast de persoonlijke dieetbegeleiding ook een bijdrage te leveren aan de algehele bewustwording dat ‘levende voeding’ onmisbaar is voor een leven zonder chronische ziekten.

Biografie
Connie Hoek heeft de hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond en heeft zich samen met drie collega’s gevestigd als Hoek & Co diëtisten met een praktijk in de regio Zuid-Holland Noord (www.hoekenco-dietisten.nl). Ze vindt het leuk dat ze mensen kan helpen om zelf grip te krijgen op hun gezondheid door voeding in te zetten als therapeutisch middel. Met regelmaat wordt zij gevraagd om lezingen en voordrachten te houden voor collega’s en artsen over bijvoorbeeld ‘anders eten bij diabetes’ en ‘de rol van voedingsvetten bij gezondheid’.

Nicole de Groot

Nicole de Groot werkt momenteel met Voeding Leeft aan het groepsprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’. Ze neemt diabetes mellitus type 2 patiënten mee in de fysiologie van hun metabole ontregeling en dat geeft vaak zoveel inzicht, dat er ‘als vanzelf’ ruimte ontstaat voor verbeteringen en zelfzorg. Naast het begeleiden van deelnemers vindt Nicole ook het begeleiden en ondersteunen van haar KDO-collega’s uitdagend en leerzaam.

Biografie
Nicole de Groot heeft na haar opleiding en werk als verpleegkundige de overstap gemaakt naar praktijkondersteuner huisartsenzorg. Haar passie lag in de loop der jaren steeds meer bij het omkeren van het ziekteverloop bij diabetes type 2. Zij vond het steeds lastiger worden om bij te dragen aan wat zij heeft ervaren als ‘een dikmakende behandeling’.

Peter Joosten

Steeds meer patiënten nemen de regie over hun eigen gezondheid waardoor de focus verschuift van genezing naar preventie. Zij gebruiken sensoren en persoonlijke data om hun gezondheid te monitoren en doen periodiek preventief onderzoek. Iemand die ook overduidelijk verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gezondheid is Peter Joosten. Wat hem uniek maakt, is dat hij naast blogger en spreker op het gebied van quantified self en biohacking, ook biohacker en menselijk proefkonijn is. Zo heeft hij een chip in zijn hand laten implanteren en doet hij diverse experimenten op het gebied van zelfverbetering.

Biografie
Peter Joosten is biohacker en DIY-futurist. Hij is als gastdocent verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, Bildung Academie Leiden en de Hogeschool van Utrecht. Peter Joosten heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde en Journalistiek gestudeerd. Als trendwatcher, spreker en ervaringsdeskundige laat hij mensen inzien dat de impact van nieuwe technologie op de mens, organisaties en de maatschappij positief is, maar dat we goed moeten nadenken hoe we het op een veilige en ethische manier kunnen toepassen.

Gaston Remmers

Gaston Remmers neemt ons mee in de wereld van morgen, waarin burgers volledige beschikkingsmacht hebben over hun eigen data waarmee ze de regie over hun eigen gezondheid kunnen voeren. Het vermogen tot zelfonderzoek van Nederlandse burgers vertegenwoordigt een belangrijke bron van kennis en vernieuwing, juist omdat de gezochte oplossingen voortkomen uit een behoefte aan maatwerk. Inmiddels zien meer partijen in dat een structuur nodig is waarin het zelfonderzoek van patiënten, inclusief de door hun verzamelde gegevens, opgenomen kunnen worden in de ontwikkeling van medische kennis en de praktijk van gezondheidszorg. Het observerend en onderzoekende vermogen rondom gezondheid is niet voorbehouden aan patiënten. Ook zorgprofessionals nemen allerlei niet-geprotocolleerde zaken waar die meer maatwerk mogelijk maken. In een interactieve sessie zal Gaston Remmers de betekenis van dit onderzoekende vermogen duidelijk maken aan de hand van het project MijnEigenOnderzoek.

Biografie
Gaston Remmers is voorzitter van de Holland Health Data Coöperatie. Hij is expert op het gebied van Citizen Science en patiënten empowerment, en ontwerper van cross-sectorale doorbraakprojecten. In 2012 werd er tongkanker geconstateerd bij Gaston. Naast verwarring, angst en pijn, bracht dit een groter bewustzijn met zich mee. Hij realiseerde zich hoeveel inzichten patiënten verkrijgen om het zorgsysteem te verbeteren. Door zijn ervaringen als patiënt is hij mede-oprichter van Platform Patiënt en Voeding en Stichting Mijn Data Onze Gezondheid (MD|OG).

Tamara de Weijer

Als onafhankelijk huisarts heeft Tamara de Weijer afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de effecten van voeding op (chronische) aandoeningen, denk hierbij aan diabetes type 2, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Ook helpt zij in haar eigen praktijk veel patiënten gezonder en fitter te worden door goed te kijken naar het voedingspatroon en hun leefstijl. Geen pillen maar paprika is haar motto geworden.

Biografie
Tamara de Weijer is huisarts in hart en nieren. Ze is opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam en heeft zich in de loop van de jaren steeds meer gespecialiseerd in leefstijlgeneeskunde, in het bijzonder bij metabole aandoeningen zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten. Tamara zet voeding en leefstijl in waar mogelijk en schrijft pillen voor waar nodig. Ze is voorzitter en oprichter van Arts en Leefstijl, een snel groeiende vereniging waarvan meer dan 800 artsen en zorgprofessionals lid zijn. Als het aan Tamara en Arts en Leefstijl ligt, zijn leefstijlinterventies (waar mogelijk) tussen nu en tien jaar eerste keus behandeling bij chronische aandoeningen. Tamara vertelde hier onlangs nog over bij RTL Nieuws en gaf interviews in diverse landelijke dagbladen.

Mieke Zemmelink

Mieke Zemmelink, manager zorg bij Rijnstate, zoekt naar innovatieve mogelijkheden om de zorgkosten in Nederland te beheersen en patiënten meer eigen regie te geven. Van ziekenhuizen wordt verwacht dat zij een deel van de ziekenhuiszorg verplaatsen naar eerstelijns zorgverleners en via e-health toepassingen in de thuissituatie aanbieden. Een lastige opgave, zeker gezien het feit dat eerstelijns zorgverleners het al druk genoeg hebben en de inzet van e-health nog weinig vermindering van de zorgvraag laat zien. Rijnstate start in 2019 met een groot project, in samenwerking met Philips en Menzis, waarin patiënten van het ziekenhuis eerder naar huis kunnen terwijl hun vitale functies op afstand door het ziekenhuis worden gemonitord. Het project wordt wetenschappelijk ondersteund, zodat voor het eerst een onderbouwd beeld wordt gerealiseerd van het ziekenhuis van de toekomst. Mieke is binnen Rijnstate verantwoordelijk voor dit project.

Biografie
Mieke studeerde in 1994 af in de gezondheidswetenschappen. Zij startte haar loopbaan als adviseur bij NZi, Bureau voor Onderzoek, advies, informatie en opleidingen in de zorg te Utrecht. In 1999 stapte ze over naar de ziekenhuiswereld. Sinds 2003 werkt ze voor topklinisch ziekenhuis Rijnstate, waar ze verschillende functies bekleedde, maar altijd betrokken was bij de zorginnovatie en het capaciteitsmanagement van het ziekenhuis. Hierin heeft ze ook bijzondere expertise ontwikkeld. Sinds begin 2017 is ze manager zorg van het ziekenhuis, waarbij ze ook innovatie aanstuurt.

Niek van den Adel

Sommige mensen gaan pas leven als ze eigenlijk dood hadden moeten zijn. Dat is de ondertitel van de bestseller Crash van Niek van den Adel. Hij lag acht maanden in een zorginstelling en was vaste klant bij vijf verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Hij heeft dan ook aan den lijve ondervonden dat de werkdruk in de zorg toeneemt, de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt en het werkplezier nog weleens naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Hij neemt jou graag mee naar waar het eigenlijk allemaal om draait. Niemand is in de gezondheidszorg gaan werken voor de regels en de protocollen. In de gezondheidszorg werken mensen die iets willen betekenen voor anderen, juist daar ligt dan ook de mogelijke winst.

Biografie
Op zijn achtentwintigste gaat Niek zwaar onderuit met zijn motor. Het gevolg is een dwarslaesie die hem vanaf zijn borst verlamt. Maar bij hem komt daar nog een zeldzaam extraatje bij: een syrinx, een holte in zijn ruggenmerg die ook zijn resterende lichaamsfuncties voortdurend bedreigt. Een dwarslaesie en een syrinx: die twee wens je niemand toe. Maar daar denkt Niek toch anders over. Hij is inmiddels getrouwd, trotse vader van drie dochters en baas van hulphond Joep die overal mee naartoe gaat. Daarnaast is hij verbonden aan Positieve Gezondheid (Institute of Positive Health).

Theatergroep A La Carte

De naam zegt het al, theater à la carte, theater op maat. Deze voorstelling is speciaal voor jou als zorgprofessional op maat gemaakt. Dus ga zitten voor dit interactief en inspirerend theaterstuk over de rol van de zorgprofessional in het verleden en in het heden!

Joost Hoebink (dagvoorzitter)

Joost Hoebink is tijdens het MediReva Symposium dagvoorzitter. Hij zorgt ervoor dat het symposium inhoudelijk op rolletjes loopt. Hij verzorgt niet alleen de opening en het slotwoord, hij daagt de sprekers en andere aanwezigen uit om de kern van een discussie naar boven te halen.

Biografie
Sinds 2002 heeft Joost Hoebink ruim duizend keer het podium beklommen en is hiermee de meest geboekte dagvoorzitter in Nederland. Hij vindt het geweldig om bijeenkomsten in goede banen te leiden en evenementen te presenteren. Zijn stijl: ontspannen en interactief. Als oud-verslaggever voor Radio 1 staat Joost ook bekend als scherpe vragensteller en goede bewaker van de rode draad. De afgelopen jaren werkte Joost onder meer voor Google, KLM, bol.com, Provincie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken, Gemeente Amsterdam en UNICEF.