De patiënt van de toekomst

Tijdens het MediReva Symposium bieden wij verpleegkundigen, diëtisten en zorgmanagers een kijkje in de (nabije) toekomst van de zorg. De patiënt staat daarbij centraal. De patiënt van de toekomst – het thema van deze dag – is beter geïnformeerd, mondiger en is zich meer bewust van de impact van een goede levensstijl op zijn/haar gezondheid. Daarnaast spelen technologie en digitalisering een belangrijke rol in het leven van de patiënt van de toekomst.

Het vertrekpunt van de dag is Positieve Gezondheid. In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Vanuit zorgperspectief worden mensen daarom gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. Uitgangspunt is zelfregie. Tijdens het symposium willen we voorbeelden laten zien hoe mensen door een bewuste(re) levensstijl meer grip krijgen op hun gezondheid. Voeding en beweging spelen hierbij een grote rol. De zorgprofessionals in de zaal spelen echter ook een grote rol in het zorgpad van de patiënt. Tijdens het symposium biedt MediReva concrete inzichten en handvatten om ook de patiënt van de toekomst goed te kunnen blijven helpen.