Periodiek inspectieonderhoud (PIO)

Om het veilige gebruik van medische hulpmiddelen voor instellingen te borgen, voert MediReva een periodiek inspectieonderhoud (PIO) uit. Daarbij inspecteren, keuren en onderhouden onze goed opgeleide monteurs jaarlijks alle medische hulpmiddelen bij instellingen, van krukken en nachtkastjes, tot bedden en patiëntentilliften. Het PIO wordt aan de hand van de service manuals van de fabrikant uitgevoerd.

Testen medische elektrische toestellen

Daarnaast kunnen instellingen zelf aangeven volgens welke andere normen de medische hulpmiddelen getoetst dienen te worden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een NEN7506 voor patiëntentilliften. De verplichte NEN-EN-IEC 62353 voor het testen van medische elektrische toestellen (voorheen bekend als NEN3140) kan ook door MediReva uitgevoerd worden.

Depotbeheer van medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen die niet altijd nodig zijn, kunnen worden opgeslagen in ons depot. Onze logistieke dienst haalt deze producten graag voor je op. Dat mogen overigens ook hulpmiddelen zijn die niet bij MediReva zijn aangeschaft. De medische hulpmiddelen worden dan gereinigd en/of gedesinfecteerd. Daarna wordt indien nodig door onze monteurs een inspectieonderhoud uitgevoerd. Vervolgens worden de medische hulpmiddelen in ons depot opgeslagen, totdat je de hulpmiddelen weer nodig hebt. Dan kun je ze op eenvoudige wijze reserveren via ons handige beheerplatform MediRevaNet reserveren. Onze logistieke dienst zorgt ervoor dat de hulpmiddelen binnen 24 uur bij de gewenste zorginstelling wordt afgeleverd.

Reiniging en hygiëne van medische hulpmiddelen

In onze wasstraat worden medische hulpmiddelen gereinigd en indien nodig gedesinfecteerd. Nadat onze logistieke dienst een hulpmiddel bij een zorginstelling heeft opgehaald, wordt het hulpmiddel direct in de wasstraat geplaatst. Aangezien het van groot belang is dat vuil van schoon gescheiden wordt, komt het hulpmiddel eerst in de ‘vuile’ ruimte terecht. Vervolgens wordt het hulpmiddel in de reinigingsruimte gereinigd en zo nodig gedesinfecteerd. Nadat het reinigingsprogramma volledig is doorlopen, komt het hulpmiddel in de schone ruimte terecht. Tot slot wordt het hulpmiddel geseald in folie en bij de gereinigde medische hulpmiddelen in ons depot opgeslagen.

Desgewenst kun je als zorginstelling via onze online tool MediRevaNet een overzicht aanvragen van het reinigingsprogramma dat heeft plaatsgevonden.

Verhuur van medische hulpmiddelen

Voor zorginstellingen die tijdelijk bepaalde medische hulpmiddelen nodig hebben, biedt MediReva de mogelijkheid die hulpmiddelen te huren. Denk aan douche-/toiletstoelen, hoog/laag-bedden en patiëntentilliften. Wanneer je het hulpmiddel vandaag aanvraagt, heb je het morgen in huis.

Rolstoelpoolsysteem

Middels het rolstoelpoolsysteem wordt het doelmatig gebruik van rolstoelen binnen verpleeghuisinstellingen bevorderd. Als een van de leveranciers in de regio die een overeenkomst met het zorgkantoor hebben, verleent MediReva individueel aangepaste rolstoelen binnen zorginstellingen en voert, indien nodig, reparatie en onderhoud uit.

Indien een cliënt een rolstoel nodig blijkt te hebben, kijkt de ergo- of fysiotherapeut samen met een adaptatieadviseur van MediReva welke rolstoel en eventuele aanpassingen de cliënt nodig heeft. Onze adaptatieadviseur kijkt onder andere naar de zithouding, de algemene dagelijkse levensverrichtingen en het algemeen functioneren van de cliënt. Daarna wordt door de zorgprofessional een rolstoel aangevraagd bij de depothouder. Het transport en de aanpassingen van de rolstoelen worden geheel door MediReva verzorgd.

Verhuur van individueel aangepaste rolstoelen

Voor cliënten in ziekenhuizen en revalidatiecentra verhuurt MediReva individueel aangepaste rolstoelen, waarbij onze dienstverlening wederom continu aanwezig is. Onze logistieke dienst verzorgt bijvoorbeeld het transport van de rolstoelen en onze adaptatieadviseurs verlenen desgewenst advies over het gebruik van de rolstoel. Wij vinden het belangrijk dat cliënten gemakkelijker kunnen bewegen, in de breedste zin van het woord. Daarom kunnen ziekenhuiscliënten hun rolstoel altijd bij zich houden zolang ze hem nodig hebben. Ook als ze gaan revalideren in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ).