Lifestyle

“Ga met je werkgever het gesprek aan”

Vertel / Chronisch ziek & werken #1: tips van Arbo Unie Gepubliceerd op 23 augustus 2019 Werken: je wil wel, maar je lijf doet niet altijd mee. Toch kan (chronisch) ziek zijn en een baan hebben, heel goed samengaan. In deze serie geven experts handige tips. Dit keer: Arbo Unie.
Arbo Unie is een arbodienst die mensen helpt een leven lang optimaal te werken. Woordvoerder Yvonne Kersten beantwoordt drie vragen.
Werken met een chronische ziekte: komt dat vaak voor?
“Tegenwoordig heeft twintig procent van de beroepsbevolking in Nederland een chronische aandoening. Uit onderzoek van Arbo Unie blijkt dat één op de vijf chronisch zieke werknemers gebrek aan begrip en begeleiding ervaart door zijn of haar leidinggevende. Het is dus belangrijk met elkaar het gesprek aan te gaan.”
Waar lopen veel zieke werknemers tegenaan?
“Werkgevers gaan er vaak ten onrechte van uit dat zieke medewerkers vooral met rust moeten worden gelaten. Goed bedoeld, maar het betekent wél dat het onderwerp van werk en re-integratie vaak te laat op tafel komt. Of soms zelfs helemaal niet. Terwijl veel chronisch zieken maar wát graag willen werken. En zelf heel goed weten wat ze wél kunnen. En wat minder goed gaat. Kaart dit gerust aan bij je werkgever.”
Zijn er speciale subsidieregelingen?
“Jazeker. De overheid stimuleert sociaal ondernemen. Je werkgever kan gebruikmaken van verschillende regelingen en subsidies. Denk aan subsidie voor werkplekaanpassing, een no-riskpolis die de werkgever compenseert voor loonkosten bij uitval door ziekte of de loondispensatie Wajong. Wijs je werkgever daar eens op.”