Fase 1: Voor de operatie

Als er geen sprake is van een spoedeisende ingreep, heb je doorgaans vóór de operatie een gesprek met de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis. Hij of zij geeft uitgebreid uitleg en vertelt wat het hebben van een stoma betekent voor je dagelijks leven. Onze tip: schrijf eventueel van tevoren vragen op als geheugensteuntje voor het gesprek. Zo weet je zeker dat je ze niet vergeet.

Waar komt de stoma?
Met de stomaverpleegkundige wordt de plaats van de stoma besproken en op de buik afgetekend. De precieze plaats van de stoma hangt van verschillende zaken af. Denk aan de vorm van de buik en de aanwezigheid van plooien en/of littekens. Maar ook jouw levensstijl, beroep, kleedgewoonten, hobby’s en sport kunnen van invloed zijn.

Krijg je met spoed een stoma? Dan is er geen tijd om de plaats rustig te bepalen. Op basis van ervaring en medische mogelijkheden kiest de chirurg in overleg met de stomaverpleegkundige de beste plek om jouw stoma aan te leggen.

Stomamateriaal (thuis) uitproberen
Al vóór de operatie laat de stomaverpleegkundige je verschillende stomamaterialen zien. Je kunt ze dan ook al uitproberen. Zo weet je hoe het opvangmateriaal voelt en of de gekozen plek voor jouw stoma goed is. Bij MediReva kan dat zelfs gewoon thuis: wel zo gemakkelijk. Zo kun je met een gespecialiseerde verpleegkundige van MediReva in jouw vertrouwde thuisomgeving oefenen.

Gesprek met de chirurg of uroloog
Vóór de operatie vindt er een gesprek plaats met de chirurg of uroloog, om de markering van de stoma te controleren. Ook bestaat er dan de gelegenheid om vragen te stellen. Het is aan te raden iemand mee te nemen naar het gesprek – twee horen altijd meer dan één.

Fase 2: Tijdens en na de operatie

Fase 3: Als de stoma is aangelegd

De stoma-/afdelingsverpleegkundige regelt met MediReva dat je de stomamaterialen voor de eerste periode thuis krijgt geleverd. De verpleegkundige van MediReva geeft in de thuissituatie nogmaals uitleg over de stomahulpmiddelen en geeft advies over de verzorging van je stoma. Op die manier probeert MediReva je te helpen om zo snel mogelijk zelfredzaam te worden.

Binnen enkele weken na ontslag krijg je de eerste controle in het ziekenhuis. De medisch specialist kijkt hoe het met je gaat en bekijkt het operatiegebied en de stoma.

Met de stomaverpleegkundige maak je afspraken over de nacontroles. Samen wordt gekeken naar de verzorging van de stoma en het gebruik van de stomamaterialen. Ook beantwoordt zij eventuele vragen. De stomaverpleegkundige staat in nauw contact met de medisch specialist.

Nog even helder op een rijtje

Wie doet wat?

Ziekenhuis

Niet elk ziekenhuis legt alle soorten stoma’s aan of biedt nazorg bij elke soort stoma. Sommige ziekenhuizen voeren geen stomaoperaties meer uit, maar hebben nog wel een stomapoli. Ook zijn er samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, zodat gezamenlijk kwalitatief goede stomazorg kan worden geboden.

Medisch specialist

Een stomaoperatie wordt uitgevoerd door een chirurg die gespecialiseerd is in buikoperaties. Afhankelijk van het ziektebeeld wordt er soms een maag-, darm-, leverarts (MDL-arts), internist, gynaecoloog of oncoloog bij betrokken. Krijg je een urostoma, dan krijg je te maken met een uroloog. Deze stelt de diagnose en voert de operatie uit.

Stomaverpleegkundige

Een stomaverpleegkundige (of stomaconsulent) is een in stomazorg gespecialiseerd verpleegkundige. Meestal zijn deze verpleegkundigen verbonden aan een ziekenhuis. Sommigen werken in de thuiszorg of voor leveranciers van stomamaterialen. Stomaverpleegkundigen helpen en adviseren mensen die een stoma gaan krijgen of al hebben. Bij praktische vragen en dagelijkse problemen over de stoma kun je bij hen terecht. Voor specifieke vragen over voeding en seksualiteit of psychosociale problemen verwijzen zij je indien nodig naar een specialist.

Medisch speciaalzaken

Bij de medisch speciaalzaak – zoals MediReva – bestel je alle benodigde stomamaterialen. Medisch speciaalzaken hebben ook vaak stomaverpleegkundigen in dienst die je van advies kunnen voorzien.

Fabrikant

De fabrikant ontwerpt en produceert stomamateriaal en levert dit aan de medisch speciaalzaak. In Nederland zijn er verschillende fabrikanten met een breed assortiment aan stomamaterialen. Zo is er altijd wel materiaal dat bij jou en je stoma past.