Zorgverzekering en het wettelijk kader

De Zorgverzekeringswet geeft aan op welke medisch noodzakelijke zorg je recht hebt. Zorgverzekeraars werken de nadere voorwaarden vervolgens uit in hun verzekeringspolis van de basiszorgverzekering.

Recht op tijdige zorgverlening

Zorgverzekeraars zijn verplicht ervoor te zorgen dat iedere verzekerde tijdig medische zorg krijgt. Zij hebben daarom afspraken gemaakt over aanvaardbare wachttijden voor bepaalde vormen van zorg. Deze wachttijden staan gepubliceerd op de website van het RIVM.

Verzekeringspolis bepaalt de zorg en de zorgverlener

Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen op welke zorg een verzekerde precies recht heeft. Dit leggen zij vast in hun verzekeringspolis of zorgpolis. Voor het afsluiten van een zorgpolis betaalt de verzekerde een zorgpremie aan de zorgverzekeraar.

In de zorgpolis staat ook onder welke voorwaarden bij welke zorgverlener de zorg verkrijgbaar is. Zorgverzekeraars bieden twee soorten polissen: een naturapolis of een restitutiepolis. Het is vaak ook mogelijk een mengvorm van beide polissen te kiezen.

  • Naturapolis: zorg van gecontracteerde zorgverleners
  • Restitutiepolis: vrije keuze van zorgverlener

Naturapolis: zorg van gecontracteerde zorgverleners
Met een naturapolis kan je alleen terecht bij een zorgverlener die met een verzekeraar een contract heeft gesloten. De zorgverzekeraar is daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die jij als verzekerde krijgt. De kosten van de zorg worden rechtstreeks afgerekend tussen de zorgverlener en de verzekeraar. Vaak kan de zorgverzekeraar een naturapolis tegen een goedkopere premie aanbieden.

Kiezen voor een niet-gecontracteerde zorgverlener
Als je een naturapolis hebt, kun je toch bij een niet-gecontracteerde leverancier bestellen. Je krijgt dan alleen maar een deel van de kosten vergoed. Als je naar een niet- gecontracteerde leverancier gaat, krijg je afhankelijk van je polis 65 of 75 procent van het gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis krijg je 100 procent of minder van de rekening van de leverancier vergoedt, dit is afhankelijk van je polis.

Restitutiepolis: vrije keuze van zorgverlener
Met een restitutiepolis kun je naar een zorgverlener van jouw eigen keuze. De rekening van de zorgverlener betaal je zelf en kan daarna bij de zorgverzekeraar worden ingediend. De zorgverzekeraar vergoedt daarna de kosten, of eventueel een deel daarvan. Bij sommige verzekeraars hoeft de verzekerde de rekening niet eerst zelf te betalen, maar doet de verzekeraar dit voor hen.