Clusterprijsvergoeding

Een clusterprijsvergoeding is een vast bedrag per producttype, dus producten met dezelfde functionele eigenschappen. Bijvoorbeeld: er is een vaste prijs voor een stomaplak of voor een katheter, ongeacht welk merk er wordt gebruikt. Dit is de declaratieprijs die MediReva namens jou bij de zorgverzekeraar in rekening brengt. De zorgverzekeraar koppelt daar een normgebruik aan vast. Overschrijding van die norm is mogelijk als er een zorgreden voor is. Het is onze taak om die zorgreden te onderzoeken en vast te stellen, zodat wij dit kunnen rapporteren aan de zorgverzekeraar. De prijs die een fabrikant heeft bepaald voor dat product is niet relevant voor het bedrag dat MediReva van de zorgverzekeraar krijgt vergoed.

Dagprijsvergoeding

Een dagprijsvergoeding is een vast bedrag per dag dat de gebruiker het materiaal gebruikt of voor het aantal dagen waarvoor de materialen zijn geleverd. Dit is ongeacht de hoeveelheid en het merk of de prijs die de fabrikant heeft vastgesteld. Deze dagprijs kan bij absorberende incontinentiematerialen variëren – dit is afhankelijk van het urineverlies. De geschatte hoeveelheid urineverlies is bepalend voor de plaatsing in een profiel, per profiel geldt een dagprijs. Een van onze verpleegkundigen probeert tijdens het intakegesprek samen met jou een inschatting te maken van het verlies en koppelt dit aan een profiel. Gedurende het gebruik kan het verlies en dus het profiel en de dagprijs veranderen, en kan zowel naar boven als naar beneden worden bijgesteld.

Bij afvoerende incontinentiematerialen is het gebruik gekoppeld aan een categorie. Per categorie zijn de producten beschreven. Per categorie geldt een dagprijs: dat is de declaratieprijs die MediReva mag declareren, ongeacht de hoeveelheid, het merk en/of het gebruik van de noodzakelijke toebehoren.

Bij stomamateriaal is een dagprijs bepaald per stomasoort, alle materiaal dat wordt gebruikt valt binnen die dagprijs of je veel of weinig gebruikt MediReva mag maar één tarief declareren. Het is de taak van MediReva om toe te zien dat het gebruik van het materiaal doelmatig is, maar ook of het juist wordt gebruikt. De materiaalkeuze wordt door MediReva samen met de patiënt en in goed overleg met de behandelaar vastgesteld.

Korting op de adviesprijs

Een korting op de adviesprijsvergoeding is op basis van de prijs die door de fabrikant is bepaald. Deze is echter ook gekoppeld aan een norm die door de zorgverzekeraar is vastgelegd. MediReva kan de kosten van de levering bij de zorgverzekeraar in rekening brengen.

Wat zie je hiervan op je zorgverzekeringafschrift?

Op het afschrift van je zorgverzekeraar staan de vergoedingen vermeld die voortkomen uit de contracten tussen je zorgverzekeraar en je leverancier. De kosten op het overzicht zijn dus in de meeste gevallen vaste vergoedingen, los van het merk dat je gebruikt. Stel dat je drie pakken incontinentiemateriaal hebt gekregen, die bedoeld zijn voor het gebruik van een maand. Dan zie je op de afrekening van de zorgverzekeraar ‘aantal 30’ staan, oftewel: 30 dagen.