Er is een stoma bij jou aangelegd, dus heb je stomamaterialen nodig en eventueel aanvullende stomahulpmiddelen. De noodzakelijke stomamaterialen vallen onder de basisverzekering en worden dus vergoed, een beperkt aantal aanvullende hulpmiddelen vallen niet onder de vergoeding. Lees hier meer over deze vergoedingen

Vergoeding stomamateriaal

MediReva heeft overeenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars en met haar labels in Nederland. Ben of word je klant bij MediReva? Dan declareren we de door jou bestelde hulpmiddelen rechtstreeks bij je zorgverzekeraar. Je hoeft dus niets voor te schieten, behalve het wettelijk vastgestelde eigen risico; wel zo makkelijk! Wij hebben hiervoor wel een voorschrift nodig voorafgaand aan de eerste bestelling van je stomamateriaal. Je behandelend arts of stomaverpleegkundige kan zo’n voorschrift uitschrijven. Voor de producten die niet vergoedt worden zoals lijmrestverwijderaars, schaartje en handschoenen ontvang je van ons een rekening.

Gebruiksnormen vergoedingen vastgesteld door de overheid

De stomaverpleegkundige werkt volgens de methode van functioneringsgericht voorschrijven. Uitgangpunt is het probleem (de stoma) en met welke hulpmiddelen dit probleem kan worden opgelost. Dit wordt individueel bekeken. Er is geen maximum of minimum verbonden aan de dagelijkse hoeveelheid stomamateriaal, maar er zijn wel richtlijnen voor het gemiddelde verbruik (normen). Deze normen kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Gebruik je door omstandigheden (tijdelijk) meer stomamateriaal dan de norm? Dan is dat geen probleem, maar wel een signaal voor onze verpleegkundigen. Zij nemen contact op en bekijken samen met jou hoe het probleem kan worden opgelost. Uiteraard kun je zelf ook altijd met onze verpleegkundigen contact opnemen

Hieronder staan de normen van stomamateriaal. Dit kan verschillen per zorgverzekeraar. Raadpleeg altijd je polisvoorwaarden of het reglement hulpmiddelen op de site van jouw zorgverzekeraar om er zeker van te zijn wat jouw zorgverzekeraar vergoedt.

Colostoma

 • tweedelig systeem: maximaal 4 plakken per week /maximaal 4 zakjes per dag
 • eendelig systeem: maximaal 4 zakjes per dag

Irrigatie

 • handspoelsets: eerste jaar maximaal 2 spoelsets, daarna maximaal 1 spoelset per jaar
 • electrische spoelpomp: 1 pomp per 3 jaar
 • maximaal 1 irrigatiesleeve per dag
 • stomapleisters of colostomiecaps naar behoefte

Stomapluggen

 • maximaal 4 pluggen per dag

Ileostoma

 • tweedelig: maximaal 4 plakken per week / maximaal 2 zakjes per dag
 • eendelig: maximaal 2 zakjes per dag

Urostoma

 • tweedelig: maximaal 4 plakken per week / maximaal 2 zakjes per dag
 • eendelig: maximaal 2 zakjes per dag

Continent stoma

 • afdekpleister en katheters: 2-6 per dag

Verschillende tariefsoorten bij stomazorg

Bij stomazorg zijn er drie verschillende tariefsoorten. Onderstaand leggen wij deze kort uit.

 1. Clusterprijsvergoeding
  Een clusterprijsvergoeding is een vast bedrag per producttype, dus producten met dezelfde functionele eigenschappen. Bijvoorbeeld: er is een vaste prijs voor een stomaplak of voor een katheter, ongeacht welk merk er wordt gebruikt. Dit is de declaratieprijs die MediReva namens jou bij de zorgverzekeraar in rekening brengt. De zorgverzekeraar koppelt daar een normgebruik aan vast. Overschrijding van die norm is mogelijk als er een zorgreden voor is. Het is onze taak om die zorgreden te onderzoeken en vast te stellen, zodat wij dit kunnen rapporteren aan de zorgverzekeraar. De prijs die een fabrikant heeft bepaald voor dat product is niet relevant voor het bedrag dat MediReva van de zorgverzekeraar krijgt vergoed.
 2. Vergoeding gebaseerd op AIP (Apotheek Inkoopprijs)
  Een korting op de adviesprijs is de prijs die door de fabrikant is bepaald. Deze is ook gekoppeld aan een norm die door de zorgverzekeraar is vastgelegd. MediReva kan de kosten van de levering bij de zorgverzekeraar in rekening brengen.
 3. Vergoeding gebaseerd op dagprijzen
  Een dagprijsvergoeding is een vast bedrag per dag dat de gebruiker het materiaal gebruikt of voor het aantal dagen waarvoor de materialen zijn geleverd. Dit is ongeacht de hoeveelheid en het merk of de prijs die de fabrikant heeft vastgesteld. Bij stomamateriaal is een dagprijs bepaald per stomasoort, alle materiaal dat wordt gebruikt valt binnen die dagprijs of je veel of weinig gebruikt MediReva mag maar één tarief (de dagprijs) declareren . Het is de taak van MediReva om toe te zien dat het gebruik van het materiaal doelmatig is, maar ook of het juist wordt gebruikt. De materiaalkeuze wordt door MediReva samen met de klant en in goed overleg met de behandelaar vastgesteld.

Aanvraagformulieren machtiging

Bijna al onze producten worden vanuit de basisverzekering volledig vergoed. Hiervoor hebben we een ‘Aanvraag machtiging stomahulpmiddelen’ van een arts nodig.

Onderstaand vind je de link naar het aanvraagformulier machtiging: