MediReva heeft overeenkomsten met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland afgesloten. Zo verrekenen wij de door jouw bestelde hulpmiddelen rechtstreeks met je zorgverzekeraar. Je hoeft dus niets voor te schieten; wel zo makkelijk! Wij hebben hiervoor wel een verklaring dieetpreparaten nodig voor de zorgverzekeraar – met name bij je eerste bestelling. Je behandelend arts of diëtist kan zo’n verklaring uitschrijven. Voor de producten die de zorgverzekeraar niet vergoedt, ontvang je van ons een rekening.

Verschillende declaratiesystemen bij medische voeding

Bij medische voeding zijn er drie verschillende declaratiesystemen. Onderstaand leggen wij deze kort uit.

  1. Clusterprijsvergoeding
    Een clusterprijsvergoeding is een vast bedrag per producttype, dus producten met dezelfde functionele eigenschappen. Bijvoorbeeld: er is een vaste prijs voor eiwitverrijkte voeding, ongeacht welk merk er wordt gebruikt. Dit is de declaratieprijs die MediReva namens jou bij de zorgverzekeraar in rekening brengt. De zorgverzekeraar koppelt daar soms een normgebruik en/of een gebruikstermijn aan vast, het voorschrift van de diëtist is hierin leidend. Overschrijding van die norm is mogelijk als er een zorgreden voor is. Het is onze taak om die zorgreden te onderzoeken en vast te stellen, zodat wij dit kunnen rapporteren aan de zorgverzekeraar. De prijs die een fabrikant heeft bepaald voor dat product is niet relevant voor het bedrag dat MediReva van de zorgverzekeraar krijgt vergoed. Het gebruik van de dieetpreparaten is gekoppeld aan een norm of een gebruikstermijn die door de diëtist of behandelende arts is voorgeschreven.
  2. Vergoeding gebaseerd op AIP (Apotheek Inkoopprijs)
    Een korting op de adviesprijs is op basis van de prijs die door de fabrikant is bepaald. Het gebruik van de dieetpreparaten is gekoppeld aan een norm of een gebruikstermijn die door de diëtist of behandelende arts is voorgeschreven. MediReva kan de kosten van de levering bij de zorgverzekeraar in rekening brengen.
  3. Vergoeding gebaseerd op dagprijzen
    Een dagprijsvergoeding is een vast bedrag per dag. Afhankelijk van de zorgverzekeraar zijn er verschillende dagprijzen, een dagprijs voor de voeding, een voor de toedieningspomp en een voor de toebehoren. Sommige zorgverzekeraars gebruiken een combinatie hiervan. De dagprijs is ongeacht de hoeveelheid en het merk of de prijs die de fabrikant heeft vastgesteld. Bij afvoerende incontinentiematerialen is het gebruik gekoppeld aan een categorie. Per categorie zijn de producten beschreven. Per categorie geldt een dagprijs: dat is de declaratieprijs die MediReva mag declareren, ongeacht de hoeveelheid, het merk en/of het gebruik van de noodzakelijke toebehoren. Het gebruik van de dieetpreparaten is gekoppeld aan een norm of een gebruikstermijn die door de diëtist of behandelende arts is voorgeschreven.

Aanvraagformulieren machtiging

Bijna al onze producten worden vanuit de basisverzekering volledig vergoed. Hiervoor hebben we een ‘Aanvraag machtiging hulpmiddelen’ van diëtist of arts nodig.

Onderstaand vind je de links naar de aanvraagformulieren machtiging: