Graag attenderen we je op de mogelijkheden voor het inleveren van medisch afval. Nagaan bij je eigen gemeente wat de regeling is voor het inzamelen van medisch afval draagt namelijk bij aan een betere afvalverwerking én scheelt mogelijk in kosten voor je eigen huishouden. Kijk hiervoor op hun site of neem contact met je gemeente op. Hieronder leggen we je uit om welke medische hulpmiddelen het gaat.


Incontinentiemateriaal en luiers
Veel gemeentes hebben speciale incontinentie-afvalzakken. Hierin kun je incontinentiemateriaal of babyluiers verzamelen en deponeren in speciale bakken of containers. Woon je in Maastricht, Valkenburg of Meerssen en bestel je incontinentiemateriaal bij MediReva, dan ontvang je bij elke bestelling gratis een rol afvalzakken.

Is er geen aparte inzamelplek? Dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor een vermindering of vrijstelling op de afvalstoffenheffing. Bij de gemeente waarin je woont kun je navragen of deze regeling bestaat en hoe je daarvoor in aanmerking komt. MediReva kan je helpen met een verklaring voor structureel gebruik.

 

Stomamateriaal
Stomadragers hebben te maken met veel losse en voorverpakte producten vanwege hygiëneredenen. Dit betekent automatisch ook meer afval. In principe kan dit worden weggegooid als restafval. Wel loont het om na te vragen of er een regeling is voor een vermindering of vrijstelling op de afvalstoffenheffing. Bij de gemeente waarin je woont kun je navragen of deze regeling bestaat en hoe je daarvoor in aanmerking komt. MediReva kan je helpen met een verklaring voor structureel gebruik.

Drinkvoeding en hulpmiddelen bij sondevoeding
Drinkvoeding zit in plastic flesjes. Als het product over de datum is of niet meer nodig, kun je de inhoud daarvan in het toilet of door de gootsteen wegspoelen. De flesjes zelf kunnen vaak in zogenaamde PMD- of PBD-bakken. Dat staat voor plastic, metaal, blik en drankkartons. Andere gemeentes halen dit ook op aan huis. Kijk dus even wat in jouw gemeente gebruikelijk is. Sondevoedingsverpakkingen zijn ook van plastic en gelukkig steeds vaker van gerecycled materiaal. Deze mogen ook in de PMD- of PBD-bakken.

 

Injectiespuiten en naaldencontainer
Naaldencontainers kun je inleveren bij de gemeentewerf of milieustraat in je woonplaats. In veel gevallen kan dat ook bij je apotheek. Insulinenaalden, lancetten en wegwerpspuiten vallen onder klein gevaarlijk afval en worden daarom apart ingezameld in speciaal daarvoor bestemde containers. Als je naaldencontainer vol is, dan kun je bij MediReva een nieuwe bestellen in combinatie met je hulpmiddelen.

Kartonnen verpakkingen
Kartonnen dozen horen bij het oud papier. In diverse gemeentes wordt dat een keer per maand aan huis opgehaald of regelmatig door verenigingen ingezameld.