Wij maken gebruik van Cryptshare om e-mailberichten met bijzondere of gevoelige persoonsgegevens  op een veilige manier te versturen vanuit Outlook. Secure e-mail is een geschikt alternatief wanneer het noodzakelijk is om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens per e-mail met elkaar uit te wisselen. De werking van Cryptshare wordt uitgelegd in deze handleidingen: