Absorberende en afvoerende incontinentiematerialen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Een aanvullende verzekering is dus niet nodig. Wel dien je rekening te houden met het eigen risico.

MediReva heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars in Nederland afgesloten. Zo verrekenen wij de door jouw bestelde hulpmiddelen rechtstreeks met je zorgverzekeraar. Je hoeft dus niets voor te schieten; wel zo makkelijk!

We hebben hiervoor wel een aanvraagformulier machtiging nodig voor de zorgverzekeraar – met name bij je eerste bestelling. Je behandelend arts of verpleegkundige kan zo’n aanvraagformulier machtiging uitschrijven.

Voor de producten die de zorgverzekeraar niet vergoedt, ontvang je van ons een rekening. Dit is afhankelijk van je zorgverzekering, de materialen en de hoeveelheden. Raadpleeg altijd je polisvoorwaarden om er zeker van te zijn wat jouw zorgverzekeraar vergoedt.

Verschillende declaratiesystemen bij continentie- en retentiezorg

Bij continentie- en retentiezorg zijn er drie verschillende declaratiesystemen. Onderstaand leggen wij deze kort uit.

  1. Clusterprijsvergoeding
    Een clusterprijsvergoeding is een vast bedrag per producttype, dus producten met dezelfde functionele eigenschappen. Bijvoorbeeld: er is een vaste prijs voor een urine-opvangzak of voor een katheter, ongeacht welk merk er wordt gebruikt. Dit is de declaratieprijs die MediReva namens jou bij de zorgverzekeraar in rekening brengt. De zorgverzekeraar koppelt daar een normgebruik aan vast. Overschrijding van die norm is mogelijk als er een zorgreden voor is. Het is onze taak om die zorgreden te onderzoeken en vast te stellen, zodat wij dit kunnen rapporteren aan de zorgverzekeraar. De prijs die een fabrikant heeft bepaald voor dat product is niet relevant voor het bedrag dat MediReva van de zorgverzekeraar krijgt vergoed.
  2. Vergoeding gebaseerd op AIP (Apotheek Inkoopprijs)
    Een korting op de adviesprijs is op basis van de prijs die door de fabrikant is bepaald. Deze is ook gekoppeld aan een norm die door de zorgverzekeraar is vastgelegd. MediReva kan de kosten van de levering bij de zorgverzekeraar in rekening brengen.
  3. Vergoeding gebaseerd op dagprijzen
    Een dagprijsvergoeding is een vast bedrag per dag dat de gebruiker het materiaal gebruikt of voor het aantal dagen waarvoor de materialen zijn geleverd. Dit is ongeacht de hoeveelheid en het merk of de prijs die de fabrikant heeft vastgesteld. Deze dagprijs kan bij absorberende incontinentiematerialen variëren – dit is afhankelijk van het urineverlies. De geschatte hoeveelheid urineverlies is bepalend voor de plaatsing in een profiel, per profiel geldt een dagprijs. Een van onze verpleegkundigen probeert tijdens het intakegesprek samen met jou een inschatting te maken van het verlies en koppelt dit aan een profiel. Gedurende het gebruik kan het verlies en dus het profiel en de dagprijs veranderen, en kan zowel naar boven als naar beneden worden bijgesteld. Bij afvoerende incontinentiematerialen is het gebruik gekoppeld aan een categorie. Per categorie zijn de producten beschreven. Per categorie geldt een dagprijs: dat is de declaratieprijs die MediReva mag declareren, ongeacht de hoeveelheid, het merk en/of het gebruik van de noodzakelijke toebehoren.

Aanvraagformulieren machtiging

Bijna al onze producten worden vanuit de basisverzekering volledig vergoed. Hiervoor hebben we een ‘Aanvraag machtiging hulpmiddelen’ van een arts nodig.

Onderstaand vind je de link naar het aanvraagformulier machtiging: