Instructievideo zonder gesproken tekst, tekst bij handelingen als: wanneer en hoe te polsteren, fixatie met buisverband en zwachtel techniek stap voor stap met korte rek zwachtels, been volgend; tweede rol in tegenovergestelde richting van de eerste rol.

Instructiefilmpje, geen gesproken tekst, handelingen met geschreven tekst toegelicht: (Stroken tussen de tenen niet bij elke wond nodig); start zinklijmverband vanaf teenaanzet omhoog; ter plaatse wond meerdere lagen zinklijm aanbrengen; buisverband aanbrengen; wonden die veel lekken, absorberend verband tussen zinklijm en buisverband. Verwijderen zinklijmverband; afwikkelen of open knippen.

Instructievideo, geen gesproken tekst, handelingen ondersteund met geschreven tekst; nieuwe opvangbeker (canister), sluiten van de klemmen, slangen loskoppelen van de pomp, pomp stop zetten en canister vervangen, slangen weer aankoppelen, klemmen losmaken en therapie hervatten.

Instructievideo, geen gesproken tekst, handelingen ondersteund met geschreven tekst; zoek plek waar valse lucht wordt aangezogen, plak folie over de laats waar de luchtlekkage is, check of de pomp weer op juiste druk zuigt.

Instructievideo, geen gesproken tekst, handelingen ondersteund met geschreven tekst; knip folie in repen, wondranden afplakken met folie, knip spons op maat, dakpansgewijs afplakken met folie, opening 2 euro grootte knippen, trackpad plaatsen, canister op pomp plaatsen, slangen aansluiten en pomp activeren en therapie starten.