Instructie aankoppelen en afkoppelen van een nachtzak

Instructie opmeten stoma met behulp van maatkaartje en op huidplaat evt. aftekenen

Instructie hoe een 1 delig colozakje aangebracht en verwijderd kan worden

Instructie hoe een 1 delig ileozakje aangebracht en verwijderd kan worden

Instructie hoe een 2 delige huidplak aangebracht en verwijderd kan worden

Instructie hoe een 2 delig colozakje aangebracht en verwijderd kan worden

Instructie knippen van een huidplak 2 delig op geleide van de maatvoering op de huidplak, zonder gebruik van een mal

Instructie hoe een 2 delig urozakje aangebracht en verwijderd kan worden

Instructie hoe een 2 delig ileozakje aangebracht en verwijderd kan worden