Veelgestelde vragen én antwoorden over het coronavirus

Veelgestelde vragen én antwoorden over het coronavirus

Het zijn onzekere tijden zijn nu het coronavirus om zich heen grijpt waardoor velen met vragen zitten rondom dit virus. MediReva wil daarom zo goed mogelijk antwoord geven op diverse veelgestelde vragen.

Behoor ik tot de doelgroep ‘kwetsbare personen’?

Bij kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid gaat het vooral om mensen vanaf 70 jaar of mensen met al onderliggende aandoeningen. Dit zijn de aandoeningen die vallen onder de risicogroepen:

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen of longen
 • Chronische hartaandoeningen
 • Diabetes (suikerziekte)
 • Nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • Verminderde weerstand tegen infecties:
 • Door medicatie voor auto-immuunziekten
 • Na orgaantransplantatie
 • Bloedziekten
 • Afweerstoornissen waar behandeling voor nodig is
 • Chemotherapie of bestraling bij kankerpatiënten

Wanneer moet ik contact opnemen met mijn huisarts over het coronavirus als ik in een kwetsbare groep val?

Hierin is geen verschil met mensen die buiten de kwetsbare groep vallen. Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld wanneer je contact moet opnemen met jouw huisarts. Bij koorts hoger dan 38 graden en als je luchtwegklachten hebt (hoesten en/of kortademig). Mochten de klachten verergeren of wanneer je medische hulp nodig hebt, dan is het raadzaam om de huisarts te bellen. Houd voor de actuele adviezen de site van het RIVM in de gaten: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wat betekent het als mensen uit een kwetsbare groep het coronavirus krijgen. Moeten er dan extra voorzorgsmaatregelen getroffen worden?

Mocht blijken dat je besmet bent met het virus, dan gelden dezelfde maatregelen als mensen die buiten deze kwetsbare groep vallen. Blijf thuis, vermijd zoveel mogelijk sociale contacten en ziek uit. Mocht je je weer beter voelen en 24 uur lang geen klachten hebben gehad, dan ben je genezen en kan je anderen niet meer besmetten.

Ik heb diabetes. Loop ik een groter risico om het coronavirus op te lopen?

Mensen met diabetes hebben een even grote kans op besmetting als mensen zonder diabetes. Je bent als diabetespatiënt wel kwetsbaarder, net zoals bij de griep. Daarnaast is het zo dat ouderen een grotere kans hebben om (ernstig) ziek te worden door het Covid-19 virus.

Wat gebeurt er als ik als diabetespatiënt het coronavirus krijg?

In principe zijn de klachten voor iedereen hetzelfde, met of zonder diabetes. Wel kan het zo zijn dat kwetsbare mensen te maken krijgen met ernstigere gevolgen. Met kwetsbaar wordt bedoeld: mensen met een moeizame glucoseregulatie of mensen met een verzwakte gezondheid door eerder geconstateerde diabetescomplicaties (hartziekten).

Mijn glucoseregulatie gaat op dit moment wat moeizaam. Moet ik mij nu zorgen maken over het verhoogde risico?

Bij hoge bloedglucoseconcentraties is aangetoond dat het de werking van het afweersysteem kan belemmeren. Diabetespatiënten zijn daarom gevoeliger voor infecties. Het is echter niet zo dat het afweersysteem helemaal niet meer werkt, maar om goed weerstand te kunnen bieden is het wel belangrijk om de bloedglucose zo goed mogelijk te regelen.

Ik heb een spijsverteringsziekte. Behoor ik tot de risicogroep als het gaat om het coronavirus?

Tot zover bekend horen deze spijsverteringsziektes en/of indicaties tot de risicogroep:

 • Darmonstekingsziekte (Crohn en colitis ulcerosa)
 • Mensen die een spijsverteringsziekte hebben en daar medicijnen voor slikken ( infliximab, prednison, adalimumab)
 • Mensen met een spijsverteringskanker en die daarvoor in behandeling zijn (geweest), zoals: immuuntherapie, chemotherapie of bestraling
 • Mensen met een spijsverteringsziekte en ouder dan 70 jaar

Als je tot de risicogroep behoort, betekent dit dat je meer kans hebt op ernstige gezondheidsproblemen als gevolg van het coronavirus.

Wat is het advies voor mensen die kwetsbaar zijn of gezondheidsproblemen hebben?

Eigenlijk gelden alle adviezen voor iedereen, dus ook voor de kwetsbare doelgroepen. Vermijd zoveel mogelijk contact met anderen. Denk ook aan je hygiëne als je buiten bent geweest: was 20 seconden je handen goed met zeep en droog daarna je handen met papieren zakdoekjes (Zo was je op de juiste manier je handen: https://www.youtube.com/watch?v=WtLJB6PrcRg)
Nies en hoest in je elleboog, schud geen handen met andere mensen en blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt. Juist voor kwetsbare groepen of mensen met gezondheidsproblemen is het belangrijk om je goed aan de adviezen van het RIVM te houden.

Ik slik medicijnen, moet ik die blijven slikken als dat effect heeft op mijn weerstand?

Het is raadzaam om hier contact over te zoeken met je arts. Stop niet met de medicatie zonder overleg.

Ik heb dagelijks medicatie nodig. Is het verstandig om een voorraad aan te leggen voor het geval het niet meer leverbaar is?

Patiënten die medicijnen gebruiken krijgen de gebruikelijke hoeveelheid medicijnen op recept mee. Dit is voor dezelfde periode als normaal gesproken (dus niet langer). Andere zelfzorggeneesmiddelen zoals paracetamol moet voor iedereen die het nodig heeft beschikbaar blijven in de winkels. Er is daarom ingesteld dat je maximaal 3 verpakkingen per klant mag meenemen. Zo voorkomen we dat anderen met lege handen komen te staan.

Hebben jullie (MediReva) genoeg medische hulpmiddelen op voorraad?

MediReva heeft een heel distributiecentrum vol met alle medische hulpmiddelen. We geven je graag een kijkje in onze opslag. Kijk hier de video. Kijk voor meer informatie ook op www.medireva.nl/corona.