De overheid heeft zichzelf ten doel gesteld dat in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven. Daarnaast moet de ziektelast door een ongezonde leefstijl en -omgeving met 30% zijn afgenomen. Ambitieuze doelstellingen, maar wel een belangrijke stip op de horizon voor de zorg in Nederland. Om deze doelen te realiseren wordt leefstijl, én daarmee dus de focus op preventie, nog belangrijker.

 

Leefstijladvisering aan de basis
Leefstijl is een belangrijke pijler voor het bereiken van de gestelde overheidsdoelstellingen. Maar wat betekent dit voor de toekomst van de zorg én ook voor de betaalbaarheid ervan. In een recent onderzoek ‘Leefstijladvisering in de praktijk: wie betaalt de rekening?’ onderzochten Vereniging Arts & Leefstijl en de Rabobank het belang van leefstijladvies nu én in de toekomst.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat steeds meer zorgaanbieders de toegevoegde waarde van leefstijl én leefstijladvies erkennen, maar dat vaak genoeg niet als hun verantwoordelijkheid zien. Beide onderzoekende partijen pleiten dan ook voor meer aandacht voor leefstijladvisering en een betere verankering binnen ons zorgstelsel, met name qua verdienmodel. “Gezondheidswinst, betere mentale gezondheid, lagere arbeidsongeschiktheid, lagere zorgkosten en minder druk op het zorgstelsel: inzetten op preventie levert veel voordelen op”, licht directeur gezondheidszorg bij de Rabobank Michel van Schaik toe.

Meer informatie over het onderzoek ‘Leefstijladvisering in de praktijk: wie betaalt de rekening’.

 

Zo begin je met preventie
Preventie levert dus veel op, daar zijn we het met z’n allen over eens. Beter voorkomen, dan uiteindelijk te moeten genezen. Toch krijgt preventie nog niet altijd de aandacht die het verdient. Zeker als je je bedenkt dat er, van van de 80 miljard euro die jaarlijks in de zorg wordt geinvesteerd, ‘slechts’ 2 miljard naar preventie gaat.

Wat is er nu nodig om in de zorg echt aan de voorkant te gaan sturen? Hoe kijken we voorbij de beren op de weg? En wat kunnen we leren van succesvolle preventiepioniers? In het webinar ‘Gezondheid Voorop’ gaat Simon Broersma (Skipr) in gesprek met ervaringsdeskundigen Daan Bultje (directeur Stichting Healthy Ageing Network) en Rosanne Warmerdam (co-founder HealthBlocks & The Pando Network). Met de adviezen en tips in dit interactieve webinar kun je direct aan de slag. Dus wil je de eerste stappen zetten op het gebied van preventie, dan is dit webinar een absolute aanrader!

Bekijk het opgenomen webinar: ‘Gezondheid Voorop’

 

De focus verleggen van het bestrijden van ziekten naar het voorkomen van ziekten is essentieel om ons zorgstelsel sustainable te houden, stelt ook hoogleraar Telemedicine Hermie Hermens. Lees over zijn visie op de zorg van de toekomst.