Van Nederland een plek maken waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld, én daardoor aangemerkt worden als zogeheten Blue Zone. Dat is het ultieme doel van Institute for Positive Health. Om dat te bereiken moeten er nog wel de nodige stappen gezet worden, ziet directeur Angelique Schuitemaker.

 

Als je de internationale lijstjes mag geloven, gooit de Nederlandse gezondheidszorg hoge ogen. Toch is er ruimte voor verbetering, zegt Angelique Schuitemaker. “Je merkt dat we uit de pas gaan lopen. Onder andere qua betaalbaarheid van de zorg. Dat komt omdat er te veel gefocust wordt op de klacht en het beter maken van mensen. Het lijkt wel of we niet meer iets mogen mankeren en dat we constant streven naar perfectie, door altijd op zoek te gaan naar dé oplossing voor een probleem. De focus zou echter veel meer moeten liggen op het bevorderen van de algehele gezondheid van een persoon. Positieve Gezondheid. Alles uit het leven halen, ook mét die specifieke klacht of ziekte. Daarbij horen ook aspecten als leefomgeving en voeding bijvoorbeeld. Dat betekent misschien dat er aan de voorkant meer uitgevraagd moet worden, maar dat het uiteindelijk zorgt voor een veel effectievere en goedkopere zorg.”

 

Positieve Gezondheid
Met Institute for Positive Health wil Schuitemaker de beweging rondom Positieve Gezondheid stimuleren en versnellen. “Wij zien onszelf als de motor achter Positieve Gezondheid en proberen dat gedachtegoed in heel Nederland te laten landen. De professional, maar ook de burger ervan bewust maken dat een bredere kijk op gezondheid van belang is én dat het accent niet op de ziekte zou moeten liggen.

Dit doen we onder andere door huisartsen, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, et cetera. op te leiden en ze op een andere manier het gesprek met hun patiënten te laten voeren. Minder bezig te zijn met de klacht of de ziekte, en vooral kijken naar wat er nog wel kan. Focussen op wat iemand nodig heeft om goed te kunnen leven. Dan ervaar je als patiënt ook veel meer dat je heel veel dingen ook nog wél kan. Dat motiveert enorm.”

 

Positieve Gezondheid beperkt zich niet tot gezondheidszorg
Om echt een verschil te kunnen maken is het van belang om, naast de gezondheidszorg, ook andere schakels aan de ketting toe te voegen, vindt Schuitemaker. “Op dit moment werken we nog heel erg over de lijn van de gezondheidszorg, omdat daar ook onze eigen achtergrond ligt. Maar we merken dat we steeds meer opschuiven naar onder andere de welzijnssector en publieke sector, zoals gemeentes. Daar gaat het dan bijvoorbeeld over hoe je leefomgeving eruitziet of hoe je huis je eigen gezondheid beïnvloed. Het is heel belangrijk om al deze schakels te betrekken bij het gezondheidsvraagstuk. Alleen op die manier stijgt de effectiviteit van de zorg, blijft deze betaalbaar én kun je pas echt werken aan een gezonder Nederland.”

 

Meer geld naar preventie
Om met z’n allen langer, gezonder en gelukkiger te leven, moet het zorgstelsel volgens Schuitemaker op de schop: “Wat we leren uit de huidige Blue Zones is dat de mensen daar over het algemeen, in goede gezondheid, ouder worden dan wij. Dat komt vooral omdat ze een handvol vrienden hebben om op terug te vallen, in hun eigen leefomgeving aan voldoende lichaamsbeweging komen, gezond eten én een reden hebben om op te staan. Om ook van Nederland een Blue Zone te maken, moet het zorgstelsel dus echt anders worden ingericht, en moet de focus worden verlegd naar de voorkant. Denk aan minder geld naar ziekenhuizen en veel meer geld naar preventie om juist die gezondheidsklachten te voorkomen. Ziekenhuizen moeten veel meer ‘de garage’ zijn waar alleen nog maar gerepareerd wordt. Het werken aan je gezondheid vindt op zijn beurt plaats aan de voorkant. In de wijken en op scholen bijvoorbeeld. Als we in het basisonderwijs al aandacht besteden aan Positieve Gezondheid, wat dat is en wat dat voor hen betekent, dan is de kans ook groter dat de denkwijze binnen de gehele maatschappij verandert”.

 

Een verschuiving naar preventie én dus breder bezig zijn met gezondheid, en minder met symptoombestrijding, lijkt noodzakelijk voor een duurzame zorg. Om deze visie kracht bij te zetten slaan MediReva en Institute for Positive Health (iPH) de handen ineen. Lees hier meer over deze samenwerking.

 

Fotocredits: Suzanne Blanchard