De focus in onze gezondheidszorg ligt misschien wel te veel op de ziekte en de beperking. Een aanpak die voor enorme druk zorgt op de zorg, maar ook onhoudbaar is én onbetaalbaar wordt voor onze toekomstige generaties. Een verschuiving naar preventie én dus breder bezig zijn met gezondheid, en minder met symptoombestrijding, is dan ook noodzakelijk. Om deze denkwijze kracht bij te zetten slaan MediReva en Institute for Positive Health (iPH) de handen ineen.

 

Meer zelfregie
Het ‘zorgen voor’ van vroeger is veranderd in ‘zorgen dat’. Een steeds groter deel van de MediReva klanten neemt zelf de regie over zijn of haar gezondheid. En dat betekent dat wij als bedrijf mee veranderen en innovatie omarmen. We zijn constant op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en manieren waardoor de zorg slimmer, goedkoper, beter en fijner kan worden. Voorkomen is namelijk nog altijd beter dan genezen toch?

 

Stimuleren van Positieve Gezondheid
In dat licht is een samenwerking met iPH dan ook niet meer dan logisch. Deze stichting richt zich op het stimuleren, versterken en versnellen van de beweging rond Positieve Gezondheid. Het gedachtegoed waarbij het accent niet op de ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. “Dit doen we onder andere door huisartsen, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, et cetera. op te leiden en ze op een andere manier het gesprek met hun patiënten laten voeren. Minder bezig te zijn met de klacht of de ziekte, en vooral kijken naar wat er nog wel kan. Focussen op wat iemand nodig heeft om goed te kunnen leven. Dan ervaar je als patiënt ook veel meer dat je heel veel dingen ook nog wél kan. Dat motiveert enorm”, zegt directeur iPH, Angelique Schuitemaker.

 

De juiste zorg op het juiste moment
Klanten zullen dankzij de samenwerking nog meer vanuit hun behoefte worden geholpen door de MediReva-professionals. De middelen en trainingen van Positieve Gezondheid zorgen ervoor dat er een ander gesprek gevoerd kan worden. Wat wil de klant, waar heeft hij behoefte aan? Dat gedachtengoed willen wij niet uitsluitend in onze werkwijze verankeren, maar ook breder uitdragen naar de zorgprofessionals waarmee we samenwerken. Het uiteindelijke doel: dat zorgprofessionals, door de hele zorgketen heen, dezelfde taal en visie leren spreken, zodat de klant zich in elk stukje van de keten herkend voelt en daardoor de juiste zorg op het juiste moment kan krijgen. Door een samenwerking tussen Positieve Gezondheid en MediReva geven beide partijen voelbare meerwaarde aan klanten én zorgprofessionals.

 

Tijdens dit online tekenmoment bekrachtigen Angelique Schuitemaker, directeur bestuurder iPH en Paul Ummels, directeur MediReva, het netwerkpartnerschap.