Dagindeling

Tijd Activiteit
09.00-10.30 Deelnemersregistratie en ontvangst
10.30-10.45 Welkomstwoord directie MediReva / Opening dagvoorzitter
Joost Hoebink
10.45-11.30 Plenaire sessie 1: Machteld Huber
Positieve Gezondheid en de patiënt van de toekomst
11.30-11.45 Naar volgende zaal
11.45-12.30 Parallel sessies:
Connie Hoek en Nicole de Groot – Keer Diabetes2 Om
Peter Joosten – De patiënt van de toekomst
Gaston Remmers – De patiënt als onderzoeker
Mieke Zemmelink – Ziekenhuis van de toekomst
12.30-13.45 Lunch en standbezoek
14.00-14.45 Plenaire sessie 2: Niek van den Adel
Positieve gezondheid: een persoonlijk verhaal
14.45-15.30 Plenaire sessie 3: Tamara de Weijer
Leefstijl als medicijn: de zorg van de toekomst
15.30-16.15 Pauze en standbezoek
16.15-17.00 Plenaire sessie 4: Theatergroep a la Carte
Interactief en inspirerend theater over de rol van de zorgprofessional
17.00-17.15 Slotdebat/slotwoord o.l.v. dagvoorzitter Joost Hoebink
17.15-18.30 Spectaculaire afsluiting en borrel