Fase 1 Voor de operatie

Voordat u geopereerd wordt, heeft u een gesprek met de
stomaverpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over
de stoma en over wat dat betekent in het dagelijks leven. U
kunt de stomaverpleegkundige en de chirurg of uroloog al uw
vragen stellen.

Plaats van de stoma?

De stomaverpleegkundige bespreekt met u waar de stoma
komt. Dit wordt op uw buik afgetekend. Waar de stoma precies
komt, hangt van allerlei zaken af. De stomaverpleegkundige
zal u verschillende vragen stellen. Bijvoorbeeld over uw
levensstijl, beroep, religie, kleedgewoonten, hobby’s en sport.
Maar ook de plooien op uw buik hebben invloed op de
plaatsbepaling. De afgetekende plaats is voor de chirurg of
uroloog een belangrijke markering waarvan alleen om
medische reden wordt afgeweken. In een spoedsituatie
ontbreekt de tijd voor een rustige plaatsbepaling. De chirurg of
uroloog kiest dan samen met de stomaverpleegkundige de
beste plek, op basis van ervaring en medische mogelijkheden.

Stomamateriaal uitproberen

Al voor de operatie bespreekt u samen met de
stomaverpleegkundige welk stomamateriaal voor u het meest
geschikt lijkt. De stomaverpleegkundige zal u vragen of u voor
de operatie alvast verschillende stomamaterialen wilt
‘uitproberen’. Zo weet u hoe het opvangmateriaal voelt en of
de gekozen plek goed is.

Gesprek met de chirurg of uroloog

Voorafgaand aan de operatie heeft u een gesprek met de
chirurg of uroloog. Hij of zij controleert of de stomaplaats
duidelijk is gemarkeerd en of alles voor u duidelijk is. Heeft u
vragen, schroom niet om die te stellen. Neem iemand mee naar
het gesprek. Twee horen altijd meer dan één

Fase 2 Tijdens en na de operatie

Fase 3 Als de stoma is aangelegd

Binnen enkele weken na ontslag kunt u terecht voor de eerste
nacontrole. Dit kan in het ziekenhuis waar u geopereerd bent
of waarin u nazorg krijgt. De medisch specialist kijkt of het
goed gaat met u, het operatiegebied en de stoma.

De stomaverpleegkundige belt u binnen enkele dagen na
ontslag op om te vragen hoe het gaat. U kunt in dit gesprek al
uw vragen stellen en de stomaverpleegkundige legt uit wat u
moet doen bij complicaties.

De stomaverpleegkundige maakt in overleg met u afspraken
over de nacontroles. Hierbij kijkt hij of zij naar het gebruik van
het stomamateriaal en of aanpassing van het materiaal nodig
is. Bij complicaties verwijst de stomaverpleegkundige u door
naar de medisch specialist.

Nog even helder op een rijtje

Wie doet wat?

Het ziekenhuis

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.

De medisch specialist

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.

De stomaverpleegkundige

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.

De medische speciaalzaken

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.

De fabrikant

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.