Revalidatie techniek

Professionele partner
voor totale ontzorging

Met meer dan dertig jaar ervaring als leverancier, adviseur en dienstverlener op het gebied van medische hulpmiddelen, weet MediReva als geen ander waar zorgverleners dagelijks mee te maken hebben. Om zorgverleners in instellingen, zoals zorg- en revalidatiecentra, bij te staan in hun werkzaamheden, biedt MediReva de complete zorg rondom medische hulpmiddelen. Wij leveren niet alleen de hulpmiddelen, maar geven ook advies, verlenen het onderhoud en verzorgen het transport. Wij gaan voor totale ontzorging!

Met onze eigen online tool, MedirevaNet, hebben wij een extranet ontwikkeld waarmee instellingen eenvoudig met een gebruikersnaam en inlogcode toegang hebben tot hun producthistorie. Voor het Periodiek Inspectieonderhoud [PIO] houdt dat in dat u precies weet welke medische hulpmiddelen wanneer zijn aangeschaft en gekeurd en wat er aan onderhoud en eventuele reparaties is uitgevoerd.

Alle medische hulpmiddelen die door onze monteurs worden gekeurd, worden voorzien van een uniek nummer en een keuringssticker. Die informatie wordt ingevoerd in ons systeem en vervolgens gekoppeld aan MedirevaNet. Zo heeft u direct inzicht in uw medische hulpmiddelen, weet u wanneer de keuring heeft plaatsgevonden en tot wanneer de keuring geldig is. Bij de status van een hulpmiddel kan worden aangegeven of het is goed- of afgekeurd of dat het gerepareerd dient te worden.

In een tijd met ingrijpende wijzigingen in het zorgstelsel is stilzitten geen optie. ZIA anticipeert op de veranderende omstandigheden in de zorg, door in samenwerking vernieuwende technologieën te bedenken, uit te testen, door te ontwikkelen en uiteindelijk breed te implementeren. MediReva is vriend van ZIA (Zorg Innovatie Atelier).

Vincent Delahaije

Adaptatietechnicus

Wanneer u specifieke vragen over uw hulpmiddelen of aandoeningen heeft, bespreken we samen met u welke hulpmiddelen het beste aansluiten bij uw behoeftes en wensen.

Lees meer

Andere productgroepen

PIO

Om het veilige gebruik van medische hulpmiddelen voor instellingen te borgen, voert MediReva een periodiek inspectieonderhoud [PIO] uit. Daarbij inspecteren, keuren en onderhouden onze goed opgeleide monteurs jaarlijks alle medische hulpmiddelen bij instellingen, van krukken en nachtkastjes, tot bedden en patiëntentilliften. Het PIO wordt allereerst aan de hand van de service manuals van de fabrikant uitgevoerd.

Daarnaast kunt u, als instelling, zelf aangeven volgens welke andere normen de medische hulpmiddelen getoetst dienen te worden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een NEN7506 voor patiëntentilliften. De verplichte NEN-EN-IEC 62353 voor het testen van medische elektrische toestellen [voorheen bekend als NEN3140] kan ook door MediReva uitgevoerd worden. Wilt u weten of en wanneer uw medische hulpmiddel aan vervanging toe is? Samen met u stellen wij een langetermijnonderhoudsplan op, zodat u op de hoogte bent wanneer uw medische hulpmiddelen aan vervanging toe zijn. Verder geeft MediReva u graag advies, geheel product- en merkonafhankelijk.

Reiniging & Hygiëne

In onze wasstraat worden medische hulpmiddelen gereinigd en, indien nodig, gedesinfecteerd. Nadat onze logistieke dienst een hulpmiddel bij uw zorginstelling heeft opgehaald, wordt het hulpmiddel direct in de wasstraat geplaatst. Aangezien het van groot belang is dat vuil van schoon gescheiden wordt, komt het hulpmiddel eerst in de 'vuile' ruimte terecht. Vervolgens wordt het hulpmiddel in de poetsruimte gereinigd en zo nodig gedesinfecteerd. Nadat het poetsprogramma volledig is doorlopen, komt het hulpmiddel in de schone ruimte terecht. Tot slot wordt het hulpmiddel geseald in folie en bij de gereinigde medische hulpmiddelen in ons depot opgeslagen.

Desgewenst kunt als zorginstelling via onze online tool MediRevaNet een overzicht aanvragen van het poetsprogramma dat heeft plaatsgevonden.

Depotbeheer

Ook voor de opslag van uw medische hulpmiddelen biedt MediReva totale ontzorging. De medische hulpmiddelen die u niet altijd nodig heeft, kunt u namelijk in ons depot opslaan. Hoe gaat dat in zijn werk? Uw medische hulpmiddelen worden door de logistieke dienst van MediReva opgehaald. Dat mogen ook hulpmiddelen zijn die u niet bij MediReva heeft aangeschaft. De medische hulpmiddelen worden dan gereinigd en/of gedesinfecteerd. Daarna wordt, indien nodig, door onze monteurs een inspectieonderhoud uitgevoerd. Daarna worden de medische hulpmiddelen in ons depot opgeslagen, totdat u de hulpmiddelen weer nodig heeft. Dan kunt u ze op eenvoudige wijze reserveren via onze online tool MediRevaNet reserveren. Onze logistieke dienst zorgt ervoor dat de hulpmiddelen binnen 24 uur bij u worden geleverd.

Om de opslag en de logistiek van uw medische hulpmiddelen overzichtelijk te houden, beheert MediReva ook de registratie van de hulpmiddelen. Daarvoor maken wij gebruik van onze eigen online tool MedirevaNet, waarop u op elk moment van de dag uw complete hulpmiddelenbestand kunt raadplegen. Verder kunt u via MedirevaNet met een druk op de knop uw medisch hulpmiddel aanvragen of afmelden. Wij krijgen vervolgens automatisch een melding voor het leveren of ophalen van uw hulpmiddel.

Rolstoelpool

Middels het rolstoelpoolsysteem wordt het doelmatig gebruik van rolstoelen binnen verpleeghuisinstellingen bevorderd. Als een van de leveranciers in de regio die een overeenkomst met het zorgkantoor hebben, verleent MediReva individueel aangepaste rolstoelen binnen zorginstellingen.

Indien een patiënt een rolstoel nodig blijkt te hebben, kijkt de zorgprofessional (ergo- of fysiotherapeut) samen met een adaptatieadviseur van MediReva welke rolstoel en eventuele aanpassingen de patiënt nodig heeft. Onze adaptatieadviseur kijkt onder andere naar de zithouding, de algemene dagelijkse levensverrichtingen en het algemeen functioneren van de patiënt. Daarna wordt door de zorgprofessional een rolstoel aangevraagd bij de depothouder. Het transport en de aanpassingen van de rolstoelen worden geheel door MediReva verzorgd.

Uniek aan MediReva is dat wij adaptatieadviseurs in dienst hebben die zowel technisch als paramedisch geschoold zijn. Daardoor wordt een rolstoel aangepast, ingesteld en geleverd door één en dezelfde persoon. Zo heeft u als zorgprofessional telkens dezelfde contactpersoon van MediReva.

Verhuur

Voor zorginstellingen die tijdelijk bepaalde medische hulpmiddelen nodig hebben, biedt MediReva de mogelijkheid die hulpmiddelen te huren. Tegen dagprijzen verhuurt MediReva alle medische hulpmiddelen die in de zorg gebruikt worden. Hulpmiddelen als douche-/toiletstoelen, hoog/laag-bedden, patiëntentilliften en andere transferhulpmiddelen zijn maar een kleine greep uit ons assortiment. Wanneer u vandaag het hulpmiddel aanvraagt, heeft u het morgen in huis!

Via onze eigen online tool, MediRevaNet, heeft u toegang tot een totaaloverzicht van alle hulpmiddelen die u bij ons kunt huren. Indien u ervoor kiest het product te huren, kunt u het met één druk op de knop aanmelden. Onze eigen logistieke dienst verzorgt vervolgens het transport van het product. Tijdens de huurperiode kunt u overigens alle informatie raadplegen, zoals de dagprijs, op welke locatie het hulpmiddel in verhuur is (inclusief afdeling en kamer), het aantal dagen dat het hulpmiddel in verhuur is en de tot dan toe opgebouwde kosten.

Voor patiënten in ziekenhuizen verhuurt MediReva individueel aangepaste rolstoelen, waarbij onze dienstverlening wederom continu aanwezig is. Onze logistieke dienst verzorgt bijvoorbeeld het transport van de rolstoelen en onze adaptatieadviseurs verlenen desgewenst advies over het gebruik van de rolstoel. Wij vinden het belangrijk dat patiënten gemakkelijker kunnen bewegen, in de breedste zin van het woord. Daarom kunnen ziekenhuispatiënten hun rolstoel altijd bij zich houden zolang ze hem nodig hebben. Ook als ze gaan revalideren in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ).