'Altijd afsluiten die computer, altijd!'

'Altijd afsluiten die computer, altijd!'

17/04/18


Wat merk je in je dagelijkse werk van de komst van de AVG? We vroegen Ans Tonen-Kusters om daar een blog aan te wijden. Zij is afdelingshoofd medische psychologie bij het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Daarnaast is ze als diëtist werkzaam bij het Maasziekenhuis.

Vroeger waren er nog papieren statussen. Die stonden in de statussenkar of lagen ergens op de afdeling. Die informatie was dus voor iedereen zichtbaar. Dat kun je je nu echt niet meer voorstellen. Er is op dat vlak veel veranderd.

Zorgmail
Ziekenhuizen kunnen zich echt geen datalek veroorloven. Als zo'n datalek bekend wordt, staat dit al snel in de krant en in andere media. Dat wil je als organisatie uiteraard voorkomen. Privacygevoelige informatie wordt bij ons dan ook zeer goed beveiligd. Zo werken we met Zorgmail, een systeem waarmee zorgprofessionals onderling op een veilige manier medische informatie en overdrachten kunnen uitwisselen. Dat werkt perfect.

Snel, snel
In mijn functie als afdelingshoofd heb ik natuurlijk ook de verantwoordelijkheid om het team bij de les te houden Bij collega's die hier al langer werken is privacy-bewust werken al een automatisme geworden. Daar heb ik dus nauwelijks omkijken naar. Maar stagiairs en artsen in opleiding hebben soms nog wel een herinnering nodig. Zo was er laatst een stagiair die snel iets op haar computer opzocht en daarna weer weg wilde lopen, zonder haar computerscherm af te sluiten. Ik kon haar nog net tegenhouden. De computers staan hier weliswaar in een aparte ruimte. Maar die kamer sluiten we niet af. In principe kan iedereen daar dus naar binnen lopen. Het afsluiten van computers blijft dus nog wel een aandachtspunt. En al helemaal met de verscherpte regels die straks na de invoering van de AVG gaan gelden.

Gegevens die extra privacygevoelig zijn
Toevallig heeft mijn dochter net voor haar werkgever een rapport geschreven over de AVG. Er komt echt veel bij kijken voor je als organisatie helemaal klaar bent voor de AVG. En al helemaal als je in de zorg werkt en met medische gegevens te maken hebt die extra privacygevoelig zijn. Dat was ook de boodschap van enkele experts tijdens een speciale bijeenkomst van MediReva in Urmond.

Altijd een nieuw wachtwoord
Informeer de patiënt wat je met de gegevens gaat doen. Let op met gratis wifi. Verstuur geen patiëntengegevens met je mobiel. Meld een datalek binnen 72 uur. Dat waren enkele belangrijke aandachtspunten die tijdens de informatiebijeenkomst in Urmond voorbijkwamen. Wat me ook is bijgebleven, is het advies om echt altijd een nieuw wachtwoord aan te maken. Op het werk deed ik dat al. Maar ook privé zorg ik nu voor verschillende en vooral sterke wachtwoorden. Je weet maar nooit.

Op 25 mei is de AVG van kracht. Wat betekent dat voor het databeheer in de zorg? We hebben de drie belangrijkste veranderingen voor je op een rij gezet. Lees ze hier.

Andere blogs

'Van wie het medisch dossier is? Van mij!'

Ineke Hazelzet houdt niet van etiketten. Ze wil niet als patiënt gezien worden, maar als mens. Daarbij hecht ze veel waarde aan haar privacy, en voert graag zelf de regie over haar medisch dossier. Als lid van het Patiënt Expertise Team van Ikone heeft ze een goed platform gevonden om dit onder de aandacht van de zorgwereld te brengen. Een uitgesproken blog van een mondige ervaringsdeskundige.

lees deze blog


'Waarom hackers zo blij zijn met medische dossiers?'

Maria Genova heeft zich als schrijver en onderzoeksjournalist verdiept in het thema cybersecurity. Ze heeft daar ook een boek over geschreven: 'Komt een vrouw bij de h@cker'. Wie dat boek leest, kijkt daarna heel anders naar zijn computer. Vanwege haar kennis over het onderwerp en haar vermogen om het laagdrempelig uit te leggen, wordt Maria regelmatig uitgenodigd om lezingen te geven. Zo ook binnen de zorgwereld.

lees deze blog


'De uitdaging: privacy compliant worden én blijven'

Je wordt als organisatie niet zomaar privacy compliant. Daar is een ingrijpende cultuurverandering voor nodig. En technische en organisatorische maatregelen. Servers, hardware, beveiligingssystemen, werkwijzen: dat moest allemaal geïnventariseerd, geanalyseerd en waar nodig aangepast worden. Zoiets kost tijd. Veel tijd.

lees deze blog


AVG in de praktijk: 4 stellingen

Privacygevoelige gegevens moeten beter beschermd worden. Met die stelling zullen weinig zorgverleners het oneens zijn. Maar welke impact heeft de AVG op de dagelijkse praktijk? Dat is vaak een heel ander verhaal. Daarom: vier prikkelende stellingen over privacy-bewust werken aan Gerrinde ten Brink-Kamperman, continentie- en O&G-verpleegkundige bij het Albert Schweitzer ziekenhuis.

lees deze blog


Gewenst in 2020: PGO met een gebruiksvriendelijk privacy-dashboard

De Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is volop in ontwikkeling. Nederlanders krijgen daardoor de regie over hun eigen medische gegevens. Meer grip op privacy dus. Maar hoe werkt dat in de praktijk? En welke uitdagingen zijn er nog te overwinnen? Marc van Lieshout, business director van het Privacy & Identity lab (PI.lab), blikt in zijn blog alvast vooruit naar 2020.

lees deze blog


Zorgaanbieders moeten hun patiënten helemaal niet vragen of ze belangrijke informatie mogen delen

Om veilige zorg te kunnen verlenen, is het essentieel dat zorgaanbieders patiëntinformatie met elkaar uitwisselen. Het is zelfs hun plicht om dat te doen. Maar op de een of andere manier zijn veel zorgverleners sinds de invoering van de AVG in de veronderstelling dat ze een handtekening van de patiënt nodig hebben om informatie met andere betrokken zorgverleners te kunnen delen. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Levensgevaarlijke situaties zelfs.

lees deze blog

"Cheyenne verliest wel eens ongewenst druppels urine"