MediReva heeft overeenkomsten met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland afgesloten. Zo verrekenen wij de door jouw bestelde hulpmiddelen rechtstreeks met je zorgverzekeraar. Je hoeft dus niets voor te schieten; wel zo makkelijk! Wij hebben hiervoor wel een aanvraagformulier machtiging nodig voor de zorgverzekeraar – met name bij je eerste bestelling. Je behandelend arts of verpleegkundige kan zo’n aanvraagformulier uitschrijven. Voor de producten die de zorgverzekeraar niet vergoedt, ontvang je van ons een rekening.

Verschillende declaratiesystemen voor diabetesmateriaal

Bij diabetes zijn er twee verschillende declaratiesystemen. Onderstaand leggen wij deze kort uit.

  1. Clusterprijsvergoeding
    Een clusterprijsvergoeding is een vast bedrag per producttype, dus producten met dezelfde functionele eigenschappen. Bijvoorbeeld: er is een vaste prijs voor een teststrip, ongeacht welk merk er wordt gebruikt. Dit is de declaratieprijs die MediReva namens jou bij de zorgverzekeraar in rekening brengt. De zorgverzekeraar koppelt daar een normgebruik aan vast. Overschrijding van die norm is mogelijk als er een zorgreden voor is. Het is onze taak om die zorgreden te onderzoeken en vast te stellen, zodat wij dit kunnen rapporteren aan de zorgverzekeraar. De prijs die een fabrikant heeft bepaald voor dat product is niet relevant voor het bedrag dat MediReva van de zorgverzekeraar krijgt vergoed.
  2. Vergoeding gebaseerd op AIP (Apotheek Inkoopprijs)
    Een korting op de adviesprijs is op basis van de prijs die door de fabrikant is bepaald. Deze is echter ook gekoppeld aan een norm die door de zorgverzekeraar is vastgelegd. MediReva kan de kosten van de levering bij de zorgverzekeraar in rekening brengen.
  3. Vergoeding gebaseerd op dagprijzen
    Een dagprijsvergoeding is een vast bedrag per dag dat de gebruiker het materiaal gebruikt of voor het aantal dagen waarvoor de materialen zijn geleverd. Dit is ongeacht de hoeveelheid en het merk of de prijs die de fabrikant heeft vastgesteld. Het is de taak van MediReva om toe te zien dat het gebruik van het materiaal doelmatig is, maar ook of het juist wordt gebruikt. De materiaalkeuze wordt door MediReva samen met de klant en in goed overleg met de behandelaar vastgesteld.

Aanvraagformulieren machtiging

Bijna al onze producten worden vanuit de basisverzekering volledig vergoed. Hiervoor hebben we een ‘Aanvraag machtiging hulpmiddelen’ van een arts nodig.

Onderstaand vind je de link naar het aanvraagformulier machtiging: