Diabetes is niet altijd even makkelijk te herkennen. Dit geldt zeker voor diabetes type 2. Bij diabetes type 1 zijn de klachten vaak meer uitgesproken en is de ziekte makkelijker te herkennen. Mensen met dit type voelen zich vaak zó beroerd dat ze sneller naar de huisarts gaan.

Symptomen diabetes type 1

Iemand met onbehandelde diabetes type I heeft duidelijke klachten, zoals:Iemand met onbehandelde diabetes type I heeft duidelijke klachten, zoals:

  • veel plassen en een enorme dorst
  • hongergevoel
  • vermagering
  • slechte visus
  • ziektegevoel (misselijkheid)
  • vermoeidheid
  • erg gevoelig voor infecties (bijvoorbeeld urineweginfecties)
  • slechte en langzame genezing van wondjes

Symptomen diabetes type 2

De symptomen van diabetes type 2 zijn vergelijkbaar met type 1, maar treden minder uitgesproken op. Hierdoor is dit type lastiger te herkennen.

Diabetes testen bij de huisarts

Herken je iets van de klachten die staan bij diabetes type 1 of 2? Neem dan direct contact op met je huisarts.